19 PAŹDZIERNIKA MIĘDZYNARODOWYM DNIEM MEDIACJI - Informacje - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Informacje

19 PAŹDZIERNIKA MIĘDZYNARODOWYM DNIEM MEDIACJI

Informujemy, że w dniu 19 października 2017 r. przypadają obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji, natomiast w dniach 16-20 października 2017 r. obchodzony będzie Tydzień Mediacji. Obchody będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”. Komenda Miejska Policji w Skierniewicach włącza się czynnie w akcję. Dlatego też od 16 do 20 października w godz. 12.00 - 20.00 w komendzie przy ul. Sobieskiego 69 dyżur będzie pełnić wyznaczony policjant.

Działania mają na celu promowanie mediacji jako  alternatywnej formy rozwiązywania sporów oraz wszelkich form aktywności pozwalających na pozasądowe rozwiązywanie sporów i mediacji. Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się na propagowaniu inicjatyw lokalnych poprzez włączenie lokalnych środowisk do działań  prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów ds. mediacji oraz sędziów a także współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi a wymiarem sprawiedliwości.