Informacje

„Mali odkrywcy” zapoznali się z zawodem policjanta.

Wychowankowie z przedszkola „Małych Odkrywców” gościli w budynku skierniewickiej komendy policji. Maluchy miały okazję zwiedzić mury jednostki i zapoznać się z pracą funkcjonariuszy.

Policjantki z zespołu profilaktyki społecznej tym razem o bezpieczeństwie rozminowały z dziećmi z Przedszkola „Małych Odkrywców” w Skierniewicach. W trakcie spotkania najmłodsi zapoznali się również z zawodem policjanta. Oprowadzeni zostali po budynku komendy. Dzieci zobaczyły sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie przez stróżów prawa. Przymierzały niektóre elementy umundurowania. Największą atrakcją była prezentacja oznakowanego radiowozu, przy którym robione były pamiątkowe zdjęcia.