Informacje

Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to internetowe miejsce wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. Jest narzędziem, które pozwala mieszkańcom sygnalizować miejsca zagrożone na interaktywnej mapie, a także odczytać informacje o weryfikacji tych sygnałów - zostają one naniesione na mapę przez Policję. W 2017 roku skierniewicka policja zweryfikowała ponad 800 różnych zgłoszeń od mieszkańców miasta i powiatu skierniewickiego.

Kategorie zdarzeń, które można oznaczyć na mapie, to zarówno niektóre rodzaje przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. W połowie 2017 roku dodatkowo- wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym - zostały dokonane zmiany aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa m.in. umożliwiając dodawanie opisu zagrożenia. Jest to ważne, aby Policja lub inne służby mogły skutecznie dotrzeć do zgłaszanego problemu. Zachęcamy do zapoznania się z jej rozwiązaniami. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać adres www. mapy.geoportal.gov.pl  i zaznaczyć miejsce, w którym dostrzega się zagrożenie.

Na interaktywnej mapie powiatu skierniewickiego w roku 2017 roku zostało zgłoszonych 857 zagrożeń, z których 179 zgłoszeń po weryfikacji zostało potwierdzonych (z czego 48 zgłoszeń zostało wyeliminowanych), natomiast 469 niepotwierdzonych.Trzy najczęściej oznaczane kategorie na terenie miasta i powiatu skierniewickiego w 2017 roku to: spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym,   przekroczenie przez kierujących dopuszczalnych prędkości, nieprawidłowe parkowanie.

Pamiętać jednak należy, że mapy zagrożeń nie służą do zgłaszania spraw i zdarzeń pilnych, wymagających natychmiastowej interwencji Policji. W nagłych przypadkach zagrażających życiu lub zdrowiu należy niezwłocznie dzwonić na numer alarmowy 112 lub 997.

  • Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa