Będą służby ponadnormatywne w Skierniewicach - Informacje - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Informacje

Będą służby ponadnormatywne w Skierniewicach

12 kwietnia 2018 roku r. Komendant Miejski Policji w Skierniewicach mł.insp. Tomasz Jarzyna i Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk podpisali porozumienie, w którym udokumentowano przekazanie kwoty 100 000 zł przeznaczonej na służby ponadnormatywne realizowane przez policjantów w ramach miejskiego programu "Bezpieczne miasto".

Policjanci na dodatkowych - ponadnormatywnych służbach będą realizowali zadania związane z utrzymaniem ładu i porządku publicznego na terenie miasta oraz zapewniali bezpieczeństwo jego mieszkańców. Patrole piesze  policjantów lub łączone – policjantów i funkcjonariuszy skierniewickiej Straży Miejskiej będzie można spotkać w rejonie dworca PKP, parku miejskiego, w centrum miasta, nad zalewem miejskim, w osiedlowych uliczkach dzielących miejskie skupiska bloków, a także innych miejscach wymagających ich obecności wynikających z analizy bezpieczeństwa.  Ponadto funkcjonariusze będą też zabezpieczali organizowane przez Urząd Miasta Skierniewice wydarzenia plenerowe i imprezy publiczne.