POLICJANCI PROMOWALI SWOJĄ SŁUŻBĘ W PWSZ - Informacje - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Informacje

POLICJANCI PROMOWALI SWOJĄ SŁUŻBĘ W PWSZ

11 marca I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach mł. insp. Monika Hurko-Nesterowicz promowała zawód Policjanta wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. Zainteresowani zostali zapoznani z procedurą rekrutacji do służby w Policji.

Dzisiaj 11 kwietnia br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach odyło się spotkanie poświęcone  promowaniu zawodu policjanta. I  Zastępca Komendanta Miejskiego Polcji w Skierniewicach mł. insp. Monika Hurko-Nesterowicz wraz z policjantami oraz pracownikami zespołu kadr skierniewickiej komendy zachęcali studentów naszego regionu do wstąpienia w szeregi Policji. W spotkaniu ze studentami swoim doświadczeniem zawodowym podzieliło się dwoje policjantów, którzy sami ukończyli tą uczelnię.

Zainteresowani służbą w Policji otrzymali informację o procesie rekrutacji, wymaganiach jakie musi spełnić kandydat do służby, poszczególnych etapach procedury kwalifikacyjnej oraz sposobie i miejscu złożenia dokumentów.

Chcesz pomagać innym? Dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny? Szukasz ciekawej i stałej pracy? Zostań policjantem!

Procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

Procedura rekrutacji do służby w Policji składa się z  następujących etapów:

- ogłoszenie Komendanta Głównego Policji o rozpoczęciu procedury doboru,

- złożenie wymaganych dokumentów oraz ich ocena:

- rozmowa wstępna,

- test wiedzy,

- test sprawności fizycznej,

- test psychologiczny MultiSelect,

- rozmowa kwalifikacyjna

- ustalenie stanu zdrowia,

- postępowanie sprawdzające.