Żółta kartka zamiast mandatu - Informacje - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Informacje

Żółta kartka zamiast mandatu

28 czerwca 2018 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego ze skierniewickiej komendy realizowali wojewódzkie działania „Żółta Kartka”. W działania włączyła się grupa dzieci z półkolonii prowadzonych w Klubie Oaza w Skierniewicach. Dzieci zamiast mandatu, wręczały kierującym popełniającym wykroczenia żółte kartki.

Prowadzone działania nawiązują do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, bo tak jak na boisku, tak i na drodze obowiązują pewne zasady. Żółta kartka służyła pouczeniu kierowcy o niewłaściwym zachowaniu na drodze.
Tego samego dnia w Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach mł. insp. Monika Hurko-Nesterowicz  wręczyła dzieciom odblaskowe upominki ufundowane przez Prezydenta Miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdzyka jednocześnie dziękując im i opiekunowi grupy za włączenie się w działania na rzecz bezpieczeństwa i propagowanie pozytywnych zachowań wśród kierowców.