Informacje

Nagrodzono laureatów Konkursu „Świat bez alkoholu jest….”

21 stycznia 2021 roku, w ramach współpracy z dyrektorami szkół miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu „Świat bez alkoholu jest…”.

Nagrody dla uczestników konkursu oraz podziękowania dla nauczycieli, którzy zaangażowali się w powyższą inicjatywę wręczał:

  • Jarosław Chęcielewski - Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice,

  • mł. insp. Wojciech Dworak – Komendant Miejski Policji w Skierniewicach,

  • Edyta Cieślak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Skierniewicach,

  • Tomasz Rochmiński – Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych w Skierniewicach,

  • Krystyna Cieślak – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach.

    Konkurs został zorganizowany w ramach akcji edukacyjno-profilaktycznej pod nazwą „Młodość bez uzależnień”, realizowanej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach wspólnie z Urzędem Miasta Skierniewice i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach. Adresatami przedsięwzięcia byli uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu miasta Skierniewice. Zadaniem uczestników było stworzenie plakatu o tematyce wpisującej się w przeciwdziałanie uzależnieniom oraz wskazanie roli różnych instytucji w tym Policji w przedmiotowej tematyce. Z prac przygotowanych przez laureatów konkursu powstał kalendarz na 2021 rok.

    Serdecznie gratulujemy osobom nagrodzonym!