DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS - Informacje - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Informacje

DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS

Charakter wypełnianej misji przez dzielnicowego wskazuje na potrzebę utrzymywania bliskiego kontaktu ze społecznością, w szczególności w obsługiwanym rejonie służbowym, jak również z instytucjami zajmującymi się bezpośrednio i pośrednio bezpieczeństwem oraz porządkiem publicznym. Przybliżamy podstawowe zadania oraz rejony służbowe skierniewickich dzielnicowych.

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach od dawna dostrzegają potrzebę bliskiej współpracy z mieszkańcami.

            Wspólne działanie i wymiana informacji musi wpłynąć na skuteczne zwalczanie i zapobieganie przestępstwom. Wierzymy, że przygotowana dla Państwa strona internetowa dzielnicowych spełnia oczekiwania i wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa nas wszystkich.

Dzielnicowy ma być policjantem "pierwszej linii" - ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem. Jego stała obecność w dzielnicy, współpraca ze społeczeństwem, samorządem i innymi podmiotami musi w niedalekiej przyszłości dać wymierny efekt w postaci zaktywizowania społeczeństwa do przeciwdziałania patologiom, a także włączenia do współpracy szeregu innych organizacji, instytucji i stowarzyszeń.

            Dlatego też w Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach wprowadzane jest w życie szereg różnorodnych przedsięwzięć mających na celu ustanowienie statusu dzielnicowego, opracowanie konkretnych zadań do realizacji oraz wypromowanie dzielnicowego - jako policjanta przyjaznego społeczeństwu, służącemu mu pomocą.

Czynności wykonywane przez dzielnicowych

Zakres obowiązków dzielnicowego przewiduje między innymi:

-  prowadzenie rozpoznania terenowego i osobowego.
-  prowadzenie działań prewencyjnych z zakresu przeciwdziałania przestępczości i wykroczeniom, prewencji kryminalnej, wiktymologii i pomocy ofiarom przestępstw.

W celu określenia szczegółowych sposobów pełnienia służby przez dzielnicowych opracowano katalog czynności dzielnicowego. Zawiera on szczegółowe zadania dla dzielnicowych między innymi:

inspirowanie działań prewencyjno - profilaktycznych,
inicjowanie spotkań ze społeczeństwem, samorządem, dziećmi i młodzieżą - ukierunkowanych na zapobieganie przestępstw i wykroczeń,
przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju patologiom społecznym,
informowanie społeczeństwa  o zagrożeniach, sposobach ich zapobiegania i zachowania się w sytuacjach zagrożenia,
propagowanie w mediach pozytywnych postaw wobec ogólnie pojętego bezpieczeństwa,
popularyzowanie skutecznych form zabezpieczenia mienia, tworzenie lokalnych "koalicji na rzecz bezpieczeństwa",
zapobieganie przemocy w rodzinie, pomoc dla ofiar przestępstw.

W   Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach funkcjonują dwa Rewiry Dzielnicowych:

1.      Rewir Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach

2.      Rewir Dzielnicowych w Bolimowie  

 

Rewir Dzielnicowych

Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach,

96-100 Skierniewice,

ul. Jana III Sobieskiego 69.

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

  st. asp. Roman MAJER

tel. 46 834 11 83
 kom. 607 039 187

e-mail: roman.majer@skierniewice.ld.policja.gov.pl

dzielnicowi obsługują:

- teren miasta Skierniewice  (rejony numer od 1 do 10)

- gminę Skierniewice  (rejon numer 11),

- gminę Godzianów  (rejon numer 18),

- gminę Głuchów  (rejon numer 14),

- gminę Maków  (rejon numer 16),

- gminę Lipce Reymontowskie  (rejon numer 17),

- gminę Słupia  (rejon numer 18),

 

           

 

Rewir Dzielnicowych w Bolimowie

 Wydziału Prewencji

Komendy Miejskiej Policji

w Skierniewicach,

99-417 Bolimów ul. Farna 6.

 

Kierownik Rewiru 

 asp. szt. Jarosław MAŁKUS
 tel./fax.  46 838 03 77
  tel. 601 364 231

e-mail: jaroslaw.malkus@skierniewice.ld.policja.gov.pl

 dzielnicowi obsługują:

- gminę Bolimów  (rejon numer 13),

- gminę Kowiesy  (rejon numer 15),

- gminę Nowy Kawęczyn  (rejon numer 12),

 

 

 

UWAGA:

Aby ułatwić Państwu odszukanie swojej ulicy / miejscowości i obsługującego ją dzielnicowego proszę skorzystać z wyszukiwarki, w tym celu należy jednocześnie wcisnąć klawisze Ctrl+ F, a następnie wpisać w okienko szukaną nazwę. 

Dane kontaktowe poszczególnych dzielnicowych można znaleźć również w aplikacji „Moja Komenda”

Aplikację pobrać można pod poniższym adresem:

Dla urządzeń systemu Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altconnect.android.mk&hl=pl

Dla urządzeń systemu iOS:

https://itunes.apple.com/pl/app/moja-komenda/id919504159?l=pl&mt=8

 

 

 

  
           Rejon 1 - Dzielnicowy: st. asp. Jerzy Buczyński

                             tel. 46 834 11 70

                             kom. 516 433 861

                             pok. Nr 208 Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach ul. Sobieskiego 69


e-mail: dzielnicowy.skierniewice1@skierniewice.ld.policja.gov.pl

 

Ulice:  Batorego numery parzyste od nr 1 do nr 32, numery nieparzyste od nr 1 do nr 29, Czysta, pl. Dąbrowskiego, Gałeckiego, Jagiellońska, Konstytucji 3-go Maja, Kościelna, Mireckiego, Okurzałego, Okrzei, Pasaż Nurzyńskiego, Piłsudskiego, Podrzeczna, Prymasowska, Rawska numery parzyste od nr 2 do nr 14, numery nieparzyste od nr 1 do nr 41, Rynek, Rzeczna, Senatorska, Słoneczna, Strykowska, św. Floriana, św. Stanisława, Wodna, Żwirki,

            Rejon 2 - Dzielnicowy: sierż. sztab. Kordian Grzywacz

                             tel. 46 834 11 70

                             kom. 516 433 865

                             pok. Nr 208 Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach ul. Sobieskiego 69

e-mial: dzielnicowy.skierniewice2@skierniewice.ld.policja.gov.pl

Ulice: Dworcowa, Pl. Dworcowy, Instytutowa, Kwiatowa, Lelewela, Łąkowa, Mazowiecka, Mickiewicza, Miła, Partyzantów, Pomologiczna numery parzyste od nr 10do nr 20; numery nieparzyste od nr 13 do nr 15, Al. Rataja od wiaduktu do ul. Mazowieckiej, Reymonta numery parzyste id nr 18 do nr 22, numery nieparzyste od nr 33 do nr 43, Rybickiego, Sadowa, Sienkiewicza, Skwer Inwalidów Wojennych, Sobieskiego, Stwosza, Szkolna, Unii Europejskiej do ul. Miedniewickiej, Urocza, Warzywnicza, Wiadukt od ul. Bielańskiej, teren Parku Miejskiego

 

          Rejon 3 - Dzielnicowy:  asp. szt. Krzysztof Winciorek

                             tel. 46 834 12 84

                             kom. 690 115 377

                             pok. nr 214 Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach ul. Sobieskiego 69

e-mial: dzielnicowy.skierniewice3@skierniewice.ld.policja.gov.pl

Ulice:  Buczka, Długa, Miedniewicka, Mszczonowska numery parzyste od nr 2 do nr52, numery nieparzyste od nr 1 do nr 63, Ogrodowa, Pomologiczna numery nieparzyste od nr 1 do nr 11, numery parzyste od nr 2 do nr 8, Rataja numery parzyste od nr 2 do nr 18, numery nieparzyste od nr 1 do nr 31, Reymonta numery parzyste od nr 2 do nr 16, numery nieparzyste od nr 1 do nr 31 , Unii Europejskiej od ul. Miedniewickiej, Wspólna, Zawadzkiego, 25- lecia PRL

 

            Rejon 4 - Dzielnicowy: mł. asp. Jarosław Baran

                             tel. 46 834 12 84

                             kom. 605 322 490

                             pok. nr  nr 214 Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach ul. Sobieskiego 69

e-mial: dzielnicowy.skierniewice4@skierniewice.ld.policja.gov.pl

Ulice: Broniewskiego, Budowlana, Cicha, Dąbrowskiej, Gałczyńskiego, Graniczna, Kątna, Konopnickiej, Kopernika, Mszczonowska numery parzyste od nr 54 do nr 158; numery nieparzyste od nr 63 do nr 75A, Myśliwska, Al. Niepodległości, Pamiętna, Podleśna, Al. Profesora Pieniążka, II Pułku Berlińskiego, Rawska numery parzyste od nr 16 do nr 92; numery nieparzyste od nr 43 do nr 131, Rondo Solidarności, Słowackiego, Staffa, Szenwalda, Trzcińska, Wschodnia, Żeromskiego,

 

            Rejon 5 - Dzielnicowy: sierż. Krzysztof Sobolewski

                             tel. 046 834 11 07

                             kom. 516 433 867

                             pok. nr 202 Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach ul. Sobieskiego 69

e-mial: dzielnicowy.skierniewice5@skierniewice.ld.policja.gov.pl

Ulice:  Akacjowa, Balcerowska, Bananowa, Boczna, Bratkowa, Brzozowa, Chabrowa, Cytrynowa, Daliowa, Dąbie, Feliksów, Gajowa, Gerbery, Gladioli, Golfistów, Górna, Graniczna od Strobowskiej do Rawskiej, Halinów, Hortensji, Irysowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jeżewskiego, Jodłowa, Jordana, Kaktusowa, Kalinowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kołłątaja, Konwaliowa, Korczaka, Krokusowa, Krzywa, Poniatowskiego, Strobowska,, Liliowa, Lipowa, Łódzka, Mandarynkowa, Małkowskiego, Miodowa, Młynarska, Modrzewskiego, Na Piaski, Napoleońska, Narcyzowa, Nasturcjowa, Niezapominajek, Piekarska, Podmiejska, Pomarańczowa, Poprzeczna, Prosta, Przechodnia, Raciborskiego, Reja, Równoległa, Różana, Skargi, Staszica, Storczykowa, Szarotek, Św. Faustyny Kowalskiej, Świerkowa, Topolowa, Traugutta, Tulipanowa, Ustronna, Wąska, Wierzbowa, Zadębie, Zaułek, Żwirowa, 500-lecia,  

 

            Rejon 6 - Dzielnicowy: mł. asp. Jarosław Baran

                             tel. 046 834 12 84

                             kom. 605 322 490

                             pok nr 214 Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach ul. Sobieskiego 69

e-mial: dzielnicowy.skierniewice6@skierniewice.ld.policja.gov.pl

Ulice:  Batorego numery parzyste nr 34 d0 nr 80; numery nieparzyste od nr 31 do nr 63o, Chopina, Chroboczka, Długosza, Drążkiewicza, Harcerska, Pl. Jana Pawła II, Kasprowicza, Kasztanowa, Kilińskiego, Koszarowa, Kościuszki, Kozietulskiego, Krasickiego, Krzywoń, Listopadowa, Łabędzkiego, Łączna, Makowska, Malinowskiego, Moniuszki, Niecała, Nowomiejska, Ofiar Katyńskich, Paczkowskiego, Paderewskiego, Plantowa, Pogodna, Polna, Próchnika, Racławicka, Sierakowicka, Sikorskiego, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Strzelecka, Tuwima, Waryńskiego, Wieniawskiego, Willowa, Wojska Polskiego, Wysockiego, Zubrzyckiego, Zwierzyniecka, Żurawia, 1-go Maja, 26 Dywizji Piechoty  

          Rejon 7 - Dzielnicowy: sierż. Edyta Mądrzycka

                             tel. 046 834 12 91

                             kom. 516 438 813

                             pok. nr 202 Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach ul. Sobieskiego 69

e-mial: dzielnicowy.skierniewice7@skierniewice.ld.policja.gov.pl

Ulice:  Armii Krajowej od nr 59 do, Działkowa, kpt. Hali, Hibnera, Kameralna, Łowicka, Starbacicha, Sucharskiego, Sybiraków, Szeroka, Al. S. Wyszyńskiego numery nieparzyste od nr 13 do nr 33, numery parzyste od nr 10 do nr 74(bez nr 28A-G), 19-tego Lutego,  

 

            Rejon 8 - Dzielnicowy: sierż. Łukasz Kopia

                             tel. 046 834 11 07

                             kom. 516 433 877

                             pok. nr 202 Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach ul. Sobieskiego 69

e-mial: dzielnicowy.skierniewice8@skierniewice.ld.policja.gov.pl

Ulice:  Bielańska, Curie- Skłodowskiej od nr 2 do nr 56; numery nieparzyste od nr 1 do nr 49, Jasna, Kombatantów, Konarskiego, Leśmiana, Liska, Nowobielańska numery parzyste od nr 2 do nr 50; numery nieparzyste od nr 1 do nr 33, Orzeszkowej, Rolna, Samotna, Sienna, Składowa, Stęborowskiego, Sułkowskiego, Szarych Szeregów, Twarowskiej, Wagnera, Wańkowicza, Widok, Wiejska, Wiosenna, Wyszyńskiego nr 28 A-G

 

            Rejon 9 - Dzielnicowy: st. sierż. Katarzyna Mąkolska

                             tel. 046 834 12 91

                             kom. 516 433 882

                             pok. nr 216 Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach ul. Sobieskiego 69

e-mial: dzielnicowy.skierniewice9@skierniewice.ld.policja.gov.pl

Ulice:   Armii Krajowej od nr 41 do nr 57, Asnyka, Iwaszkiewicza, Narbuta – Łuczyńskiego, Norwida, Nowobielańska numery nieparzyste od nr 41A do nr 87, Orkana, Prusa,  

 

 

            Rejon 10 - Dzielnicowy: mł. asp. Ewa Wastowska

                               tel. 46 834 11 75

                               kom. 516 433 890

                               pok. nr 206 Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach ul. Sobieskiego 69

e-mial: dzielnicowy.skierniewice10@skierniewice.ld.policja.gov.pl

Ulice:  Armii Krajowej od nr 1 do nr 9, Artyleryjska, Bajkowa, Batalionów Chłopskich, Berlinga, Bitwy pod Lenino, Bohaterów Westerplatte, Brzechwy, Chodkiewicza, Curie-Skłodowskiej od nr 55 do nr 207, Czarnieckiego, Czerwona, Czerwonego Kapturka, Czwartaków, Dobra, Domarasiewicza, Dywizjonu 303, Fabryczna, Gójskiego, Grabina, Grzybowa, Gwardzistów, Jagodowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Kaczyńskiego, Kolbego, Kolejowa, Koniecpolskiego, Kosynierów, Króla Maciusia, Królowej Bony,Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki, Kubusia Puchatka, Leśnej Polanki, Matejki, Nowobielańska - numery parzyste od 52 do 100, Parowozowa, Pasażerska, Podchorążych, Podkładowa, Powstańców Warszawy, Północna, Prądzyńskiego, Przemysłowa, Radziwiłłówny, Rakietowa, Rekreacyjna, Semaforowa, Skrzypka, Szwoleżerów, Torowa, Trakcyjna, Ułańska, Wagonowa, Warszawska, Wiewiórcza, Wiklinowa, Witkacego, Wittenberga, Wyspiańskiego, Zagajnikowa, Zamoyskiego, Zielna, Zielona, Ziołowa, Żółkiewskiego,   

 

            Rejon 11- Gmina Skierniewice - Dzielnicowy:  st. sierż. Ilona Brugger-Majewska

                                        tel. 46 834 11 75

                                        kom. 605 322 494

                                        pok. nr 206 Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach ul. Sobieskiego 69

e-mial: dzielnicowy.skierniewice11@skierniewice.ld.policja.gov.pl

Miejscowości: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Dąbrowice, Dębowa Góra, Józefatów, Julków, Ludwików, Nowe Rowiska, Nowy Ludwików, Miedniewice, Miedniewice Topola, Mokra, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Pruszków, Ruda, Rzeczków, Rzymiec, Samice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, Stare Rowiska, Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna,        

 

            Rejon  12 -Gmina Nowy Kawęczyn - Dzielnicowy:  mł. asp. Tomasz Kozioł

                                        tel. 46 838 03 77

                                        kom. 690 115 373

                                        Rewir Dzielnicowych w Bolimowie ul. Farna 6

e-mial: dzielnicowy.bolimow12@skierniewice.ld.policja.gov.pl

Miejscowości: Adamów, Budy Trzcińskie, Doleck, Dukaczew, Dzwonkowice, Esterka, Franciszkany, Helenków, Kaczorów, Kawęczyn B, Kazimierzów, Kolonia Starorawska, Kwasowiec, Marianka, Marianów, Nowa Trzcianna, Nowy Dwór, Nowy Dwór-Parcela, Nowy Kawęczyn, Nowy Rzędków, Podfranciszkany, Podstrobów, Podtrzcianna, Prandotów, Psary, Raducz, Rawiczów, Sewerynów, Stara Rawa, Stary Rzędków, Strzyboga, Suliszew, Trzcianna, Zglinna Duża, Zglinna Mała,

Punkty przyjęć interesantów na terenie gminy:
                        Nowy Kawęczyn - Remiza OSP I piętro, mała sala
                       poniedziałek godz. 9:30-10:30
                       czwartek godz. 14:30-15:30

 

 

            Rejon 13 - Gmina Bolimów - Dzielnicowy:  mł. asp. Robert Król
                                         tel. 46 838 03 77

                                         kom. 690 115 374

                                         Rewir Dzielnicowych w Bolimowie ul. Farna 6

e-mial: dzielnicowy.bolimow13@skierniewice.ld.policja.gov.pl

 

-        przyjmuje interesantów w siedzibie rewiru.

Miejscowości: Bolimów, Bolimowska Wieś, Humin, Humin-Dobra Ziemskie, Jasionna, Joachimów-Mogiły, Józefów, Kęszyce-Wieś, Kolonia Bolimowska-Wieś, Kolonia Wola Szydłowiecka, Kurabka, Łasieczniki, Nowe Kęszyce, Podsokołów, Sierzchów, Sokołów, Wola Szydłowiecka, Wólka Łasiecka, Ziąbki, Ziemiary.

 

            Rejon 14- Gmina Głuchów - Dzielnicowy:  st. asp.  Agnieszka Żaczek

                                         tel. 46 834 12 91

                                         kom. 690 115 378

                                         pok. 216 Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach ul. Sobieskiego 69

e-mial: dzielnicowy.skierniewice14@skierniewice.ld.policja.gov.pl

Miejscowości: Białynin, Białynin – Latków, Białynin- Podbór, Białynin-Południe, Borysław, Celigów, Głuchów, Janisławice, Jasień, Kochanów, Michowice, Miłochniewice, Prusy, Reczul, Skoczykłody, Stara Wieś, Wysokienice, Złota. 

 

Punkty przyjęć interesantów na terenie gminy:
                            Budynek Urzędu Gminy w Głuchowie:
                            poniedziałek godz. 10:00-11:00
                            czwartek godz. 16:00-17:00

 

            Rejon 15- Gmina Kowiesy - Dzielnicowy:  mł. asp. Jakub Machaj

                                          tel. 46 838 03 77

                                          kom. 690 115 376

                                          Rewir Dzielnicowych w Bolimowie ul. Farna 6

e-mial: dzielnicowy.bolimow15@skierniewice.ld.policja.gov.pl

Miejscowości: Borszyce, Budy Chojnackie, Chełmce, Chojnata, Chojnatka, Chrzczonowice, Franciszków, Jakubów, Janów, Jeruzal, Kowiesy, Lisna, Michałowice, Nowy Lindów, Nowy Wylezin, Paplin, Paplinek, Pękoszew, Stary Wylezin, Turowa Wola, Ulaski, Wędrogów, Wola Pękoszewska, Wólka Jeruzalska, Wycinka Wolska, Wymysłów, Zawady.

Punkty przyjęć interesantów na terenie gminy:
                                  Budynek Urzędu Gminy w Kowiesach, Kowiesy 85
                                 poniedziałek godz. 9:30-10:30
                                 czwartek godz. 15:00-16:00

 

 

            Rejon 16-Gmina Maków - Dzielnicowy: asp. szt. Krzysztof Smoluch

                                          tel. 46 834 11 07

                                          kom. 690 115 375

                                          pok. 202 Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach ul. Sobieskiego 69

e-mial: dzielnicowy.skierniewice16@skierniewice.ld.policja.gov.pl

Miejscowości:  Dąbrowice, Jacochów, Krężce, Maków, Maków-Kolonia, Pszczonów, Sielce Lewe, Sielce Prawe, Słomków, Święte Laski, Święte Nowaki, Wola Makowska..

Punkt przyjęć interesantów na terenie gminy:
                                   Maków ul. Główna 3
                                  wtorek godz. 13:00-14:00
                                  piątek godz. 13:00-14:00

 

 

            Rejon -17 Gmina Lipce Reymontowskie - Dzielnicowy: p.o. asp. szt.  Krzysztof  Smoluch

                                          tel. 46 834 11 07

                                          kom. 690 115 375

                                          pok. 202 Komendy Miejskiej Policji w Skierniewickich ul. Sobieskiego 69

e-mial: dzielnicowy.skierniewice17@skierniewice.ld.policja.gov.pl

Miejscowości: Chlebów, Drzewce, Lipce Reymontowskie, Mszadla, Retniowiec, Siciska, Wola Drzewiecka, Wólka Krosnowska, Wólka Podlesie, 
 

Punkt przyjęć interesantów na terenie gminy:

                                     Lipce Reymontowskie ul. Słoneczna 1
                                    wtorek godz. 16:00-17:00
                                    piątek godz. 10:00-11:00

 

 

            Rejon 18- Gminy Godzianów i Słupia - Dzielnicowy: mł. asp.. Hubert Sobieszek

                                           tel. 46 834 11 07


                                           kom. 605 322 489

                                           pok. nr 202 Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach ul. Sobieskiego 69

e-mial: dzielnicowy.skierniewice18@skierniewice.ld.policja.gov.pl

Miejscowości: Bonarów, Bonarów-Działki, Byczki, Godzianów, Gzów, Kawęczyn, Krosnowa, Lnisno, Marianów, Modła, Nowa Krosnowa, Płyćwia, Podłęcze, Słupia, Słupia-Folwark, Słupia-Pokora, Winna Góra, Wólka Nazdroje, Zagórze, Zapady.

Punkty przyjęć interesantów na terenie gmin:

                                      Urząd Gminy w Słupi
                                     wtorek godz. 11:00-12:00
                                     piątek godz. 15:00 16:00

 

                                      Urząd Gminy w Godzianowie ul. Klonowa 5;
                                     wtorek godz. 14:00-15:00
                                     piątek godz. 16:00-17:00