Bezpieczny senior - Ufaj ale sprawdzaj - Informacje - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Informacje

Bezpieczny senior - Ufaj ale sprawdzaj

15 marca w siedzibie Klubu Seniora ”Ustronie” z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach odbyła się debata społeczna pod nazwą „ Bezpieczny Senior – Ufaj ale sprawdzaj”. Głównym celem spotkania było uświadomienie i przedstawienie wiedzy na temat występujących zagrożeń z jakimi mogą spotkać się w życiu codziennym osoby starsze. W czasie debaty propagowano również główne założenia i idee programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Współorganizatorem spotkania był również łódzka delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Do udziału w debacie zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Miasta Skierniewice, Straży Miejskiej, Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W trakcie debaty poruszone były tematy dotyczące bezpieczeństwa seniorów, w tym zagrożenia związane z oszustwami pod legendą. Policjanci skierniewickiej komendy zwrócili uwagę na coraz to bardziej innowacyjne sposoby i metody działania sprawców przestępstw. Przypominali zasady jakimi należy się kierować aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Apelowali o zachowanie czujności i  rozwagę w kontaktach z osobami nieznajomymi bądź też podszywającymi się za „krewnych”, „policjantów” czy „pracowników innych instytucji”. Debata była  okazja również do przypomnienia seniorom ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. W tym aspekcie zwrócono szczególna uwagę na obowiązek noszenia elementów odblaskowych przez pieszych. Za pomocą zdjęć edukacyjnych uświadomiono uczestników debaty, jak ważną rolę odgrywają odblaski. Niewątpliwie mają wpływ na bezpieczeństwo  pieszego czy rowerzysty na drodze.

W kolejna część debaty była również poświęcona Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci informowali o uruchomionej od września 2016 roku interaktywnej mapie, za pomocą której bez wychodzenia z domu można zgłaszać zagrożenia występujące w najbliższej okolicy. Zachęcali do zapoznania się z mapą, w jaki sposób można ją odszukać w Internecie oraz jak z niej korzystać.

W debacie głos zabrali również dzielnicowi z miasta Skierniewice. Przedstawili uczestnikom założenia i idee programu pn „Dzielnicowi bliżej nas”. Dzięki spotkaniu, seniorzy mieli okazje bezpośrednio porozmawiać z dzielnicowym ze swojego rejonu i zadać nurtujące pytania. Komendant Miejski Policji w Skierniewicach mł. insp. T. Jarzyna w wystąpieniu podkreślił ważną role dzielnicowych oraz zachęcał do współpracy z nimi. W tym temacie również prezes Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyraził chęć propagowania i rozpowszechniania informacji o dzielnicowych.

Z kolei przedstawiciele z łódzkiego Urzędu Komunikacji Elektronicznej nawiązali również do bezpieczeństwa seniorów w ramach kampanii „Patrz co podpisujesz”. Celem omawianego zagadnienia było przekazanie istotnych informacji o możliwych zagrożeniach finansowych, kreowaniu właściwych postaw mających na celu zapobieganie oszustwom oraz zwiększenie dostępu do informacji o możliwości uzyskania niezbędnej pomocy. Opowiadali również o zagrożeniach związanych z otrzymywaniem tzw. SMS PREMIUM .

Debata przebiegała w miłej przyjaznej atmosferze oraz pozostawiła w świadomości seniorów wiedze dotyczącą podstawowych zasad bezpieczeństwa.