Plany priorytetowe dzielnicowych - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe dzielnicowych

Plany priorytetowe na okres 01.01.2019 r- 30.06.2019 r.

 

REJONY MIEJSKIE (miasto Skierniewice)

 

Rejon nr I

W rejonie bloku mieszkalnego przy ulicy Żwirki 6 gdzie najczęściej w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w weekendy dochodzi do spożywania alkoholu i związanego z tym zakłócania porządku publicznego oraz innych naruszeń prawa.

Zakładany cel do osiągnięcia to zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń i poprawa stanu bezpieczeństwa.

 

Rejon nr II

 

Przy ulicy Lelewela 8/16 znajduje się market TESCO gdzie najczęściej w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w weekendy, w obrębie sklepu dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania, zakłócania spokoju i porządku publicznego i innych naruszeń prawa.

Zakładany cel do osiągnięcia to zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń i poprawa stanu bezpieczeństwa.

 

Rejon nr III

Przy ulicy Rataja 23 znajdują się Rodzinne Ogródki Działkowe oraz budynki garażowe. Gromadzą się tam osoby, które spożywają alkohol, zakłócają porządek publiczny, zaśmiecają oraz dewastują teren. Ponadto w okresie zimowym domki na terenie ogródków działkowych są szczególnie narażone na kradzieże i kradzieże z włamaniem z uwagi na sporadyczne przebywanie tam ich właścicieli.

Zakładany cel do osiągnięcia to zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń i poprawa stanu bezpieczeństwa.

 

Rejon nr IV

W rejonie budynku przy ulicy Kopernika 5 i bloku ulicy Cichej 12d na skwerze oraz na patio budynku przy ul. Kopernika 5 dochodzi do grupowania się osób, które spożywają alkohol, zakłócają porządek publiczny, zaśmiecają teren zielony butelkami i niedopałkami. Mieszkańcy skarżą się na zakłócanie porządku publicznego i spoczynku nocnego.

Zakładany cel do osiągnięcia to zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń i poprawa stanu bezpieczeństwa.

 

Rejon nr V

W rejonie ulicy Jodłowej znajduje się boisko Orlik i plac zabaw w obrębie których najczęściej w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz weekendy dochodzi do spożywania alkoholu przez gromadzącą się młodzież i innych naruszeń prawa.

Zakładany cel do osiągnięcia to zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń i poprawa stanu bezpieczeństwa.

 

Rejon nr VI

W rejonie ulicy Makowskiej dochodzi do przekraczania dozwolonej prędkości co wpływa na spadek poziomu bezpieczeństwa mieszkańców - pieszych oraz kierujących poruszających się tą ulicą.

Zakładany cel do osiągnięcia to zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń w ruchu, i poprawa stanu bezpieczeństwa.

 

Rejon nr VII

W rejonie bloku przy ulicy Sucharskiego 13 znajduje się plac zabaw na którym grupują się osoby spożywające alkohol, głośno się zachowujące, zakłócające porządek publiczny oraz zaśmiecające teren placu zabaw i teren przyległy głównie butelkami i niedopałkami, co ma negatywny wpływ na dzieci uczęszczające na plac zabaw. Ponadto mieszkańcy bloku skarżą się na zakłócanie ciszy nocnej.

Zakładany cel do osiągnięcia to zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń, i poprawa stanu bezpieczeństwa w rejonie sklepu.

 

Rejon nr VIII

W rejonie bloku przy ulicy Wańkowicza 14, według zgłoszeń mieszkańców, dochodzi do spożywania alkoholu, niszczenia mienia i zakłócania porządku publicznego, oraz innych naruszeń prawa.

Zakładany cel do osiągnięcia to zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń, i poprawa stanu bezpieczeństwa w rejonie sklepu.

 

Rejon nr IX

Przy ulicy Iwaszkiewicza 13 znajduje się Klub OAZA prowadzony przez SSM. Na placu dochodzi do grupowania się osób w godzinach wieczornych przez które popełniane są wykroczenia uciążliwe dla mieszkańców, tj. zakłócanie porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu.

Zakładany cel do osiągnięcia to zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń, i poprawa stanu bezpieczeństwa w rejonie sklepu.

 

Rejon nr X

Przy ulicy Podkładowej 2 znajduje się Zespół Szkół nr 4. Za terenem szkoły dochodzi do zaśmiecania terenu, najczęściej w godzinach rannych i popołudniowych.

Zakładany cel do osiągnięcia to zmniejszenie ilości popełnianych przestępstw i wykroczeń oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w rejonie sklepu.

 

 

REJONY WIEJSKIE

Rejon nr XI ( gmina Skierniewice)

Na terenie gminy mieszkańcy mi.n za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zgłaszają problem z bezpańskimi psami oraz psami, których właściciele nie zachowują środków ostrożności przy ich trzymaniu w wyniku czego psy wychodzą poza teren posesji. Zdarzały się sytuacje, że psy były niebezpieczne i atakowały przechodniów.

Zakładany cel do osiągnięcia to zmniejszenie ilości popełnianych przestępstw i wykroczeń oraz poprawa stanu bezpieczeństwa.

 

Rejon nr XII ( gmina Nowy Kawęczyn)

W miejscowości Trzcianna 16 znajduje się sklep spożywczo-przemysłowy gdzie najczęściej w godzinach południowych i nocnych oraz weekendy dochodzi do spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego oraz innych naruszeń prawa.

Zakładany cel do osiągnięcia to zmniejszenie ilości popełnianych przestępstw i wykroczeń oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w rejonie sklepu.

 

Rejon nr XIII ( gmina Bolimów)

W miejscowości Sokołów 19 znajduje się sklep spożywczo-przemysłowy gdzie najczęściej w godzinach rannych i popołudniowych dochodzi do spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego oraz innych naruszeń prawa. Według zgłoszeń do sklepu kliencki przyjeżdżają samochodami, rowerami i skuterami, jest od nich wyczuwalna woń alkoholu.

Zakładany cel do osiągnięcia to zmniejszenie ilości popełnianych przestępstw i wykroczeń oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w rejonie sklepu.

 

Rejon nr XIV ( gmina Głuchów)

W miejscowości Głuchów na ulicy Koszykowej 1 znajduje się sklep spożywczo-monopolowy w obrębie którego najczęściej w godzinach południowych i nocnych oraz weekendy dochodzi do spożywania alkoholu oraz innych naruszeń prawa.

Zakładany cel do osiągnięcia to zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń, i poprawa stanu bezpieczeństwa w rejonie sklepu.

 

Rejon nr XV ( gmina Kowiesy)

W miejscowości Kowiesy 87 znajduje się sklep spożywczo-przemysłowy, gdzie najczęściej w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w weekendy dochodzi do spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego oraz innych naruszeń prawa.

Zakładany cel do osiągnięcia to zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń, i poprawa stanu bezpieczeństwa w rejonie sklepu.

 

Rejon nr XVI ( gmina Maków)

W miejscowości Dąbrowice 96 znajduje się sklep spożywczo-monopolowy gdzie dochodzi do spożywania alkoholu oraz innych naruszeń prawa.

Zakładany cel do osiągnięcia to zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń, i poprawa stanu bezpieczeństwa.

 

Rejon nr XVII ( gmina Lipce Reymontowskie)

W miejscowości Lipce Reymontowskie 37 znajduje się sklep spożywczo-przemysłowy „Kwiaty” gdzie według mieszkańców dochodzi do spożywania alkoholu głównie przez młodzież oraz zaśmiecania okolicznych miejsc użyteczności publicznej. Do takich zachowań dochodzi najczęściej w weekendy w godzinach wieczorowo-nocnych.

Zakładany cel do osiągnięcia to zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń, i poprawa stanu bezpieczeństwa w rejonie sklepu.

 

Rejon nr XVIII ( gmina Godzianów i Słupia)

W miejscowości Byczki 109 gm. Godzianów znajduje się sklep spożywczo-monopolowy gdzie według zgłoszeń mieszkańców w tym dużej ilości zgłoszeń za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania i zakłócania porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia to zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w rejonie sklepu.