Zapytaj o dopalacze

"Zapytaj o dopalacze"

Program "Zapytaj o dopalacze" to program profilaktyczny dla pedagogów i uczniów utworzony przez skierniewickich policjantów na rzecz walki z ze zjawiskiem rozpowszechniania substancji odurzających oraz uzależniania się młodych ludzi od narkotyków i dopalaczy.

Autorkami programu są mł. asp. Małgorzata Białkowska - funkcjonariuszka wyznaczona do prowadzenia profilaktyki społecznej oraz sierż. sztab. Justyna Florczak-Mikina - oficer prasowy Komendanta Miejskiej Policji w Skierniewicach. Jego prowadzenie obejmuje I-XII 2016 roku.

Najbardziej narażoną na uzależnienie grupą społeczną są osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Młodzi ludzie w okresie dorastania zmuszeni są do podjęcia  różnych życiowych decyzji oraz podźwignięcia łączących się z nimi zmian – szkoły i otoczenia.  W nowym środowisku nabywają wielu nowych zachowań, są podatni na różne ciekawe nowości, eksperymentują, a często okazuje się to  szkodliwe dla ich zdrowia i przyszłości. Zaczynają też eksperymentować z używkami, na przykład narkotykami i dopalaczami. Pomimo kilkukrotnych, wspólnych działań antydopalaczowych organizowanych przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach i Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Skierniewicach, polegających na zabezpieczeniu i dalszemu zbadaniu dopalaczy problem ten powracał. Dochodowość interesów związanych z obrotem dopalaczami skłania producentów i dystrybutorów do coraz większej kreatywności w omijaniu prawa, a najbardziej pokrzywdzonym stają się nabywcy – nieudolni, bo uzależnieni. Dlatego też, że bardzo ważnym aspektem przeciwdziałania obrotowi narkotykami i dopalaczami jest swego rodzaju praca u podstaw – praca z najbardziej narażoną -   z racji wieku i zmienności środowiska, podatną na negatywne wzorce - młodzieżą

Zorganizowane w 2015 roku debaty społeczne pod nazwą  "Zapytaj o dopalacze" dla grona pedagogicznego i młodzieży spotkały się z pozytywnym odbiorem zaproszonych  gości. Wśród pozytywnych spostrzeżeń znalazły się te dotyczące ciekawej konwencji, związanej  z zaproszeniem różnych instytucji oraz prośby o organizowanie kolejnych tego typu wydarzeń profilaktycznych. Mając na uwadze powyższe i dostrzegając potrzeby edukacyjno-profilaktyczne szerszej grupy odbiorców –  uznano, że  należy kontynuować w 2016 roku  pozytywny trend pracy z młodzieżą i uzasadniało to ujęcie przedmiotowej konwencji w program profilaktyczny Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.

 

Cele główne programu "Zapytaj o dopalacze" to:

  • Zwiększenie świadomości na temat wielostronnych, negatywnych, życiowych skutków sięgania po substancje odurzające;
  • Ograniczenie zjawiska sięgania po substancje odurzające przez młodych ludzi.

Program opiera się na realizowaniu wśród adresatów następujących obszarach edukacyjnych:

- edukacja grona pedagogicznego i młodzieży na temat składu, pochodzenia i legalności substancji odurzających oraz konsekwencji prawnych i zdrowotnych ich posiadania i zażywania;

- zasady postępowania w sytuacji podejrzenia rozprowadzania narkotyków i dopalaczy;

- wskazanie  możliwości szukania pomocy w przypadku problemów lub uzależnienia od substancji odurzających.

 

Program adresowany jest do grona pedagogicznego oraz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Skierniewic i powiatu skierniewickiego.

Kontakt w sprawie umówienia spotkań
z uczniami i nauczycielami:

- asp. Małgorzata Białkowska - 46 834 11 81

- mł. asp.  Justyna Florczak-Mikina - 46 834 11 25

Powrót na górę strony