Informacje

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 odwiedzili policjantów skierniewickiej komendy.

W ramach obchodzonego X Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości młodzi ludzie spotkali się z policjantami. Zwiedzili budynek komendy policji w Skierniewicach oraz poznali specyfikę tej służby obserwując policjantów realizujących swoje obowiązki na stanowisku kierowania jak i w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

Również w formie prezentacji multimedialnej mogli uświadomić sobie zakres wykonywanych zadań w codziennej służbie. Policjantki z zespołu profilaktyki społecznej z kolei przedstawiły procedurą kwalifikacyjną osób, które swoja przyszłość wiążą z tym zawodem. Zaprezentowały także film opracowany przez Komendę Główną Policji „Policja dziś”. Uczniowie mieli okazję także zobaczyli niektóre elementy umundurowania i środki przymusu bezpośredniego będące na wyposażeniu policjanta.