Informacje

DEBATA PN. BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

27 marca 2018 roku, o godzinie 13.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach odbyła się debata zorganizowana przez Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Tomasza Jarzynę i Dyrektora Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatury w Skierniewicach Panią Irenę Lesiak. Debata poświęcona była współpracy w zakresie analizy zagrożeń w środowisku szkolnym oraz szeroko rozumianej profilaktyki.

         Organizatorzy debaty Komendant Miejski Policji w Skierniewicach – mł. insp. Tomasz Jarzyna oraz Dyrektor Kuratorium Oświaty w Łodzi delegatura w Skierniewicach – Pani Irena Lesiak wprowadzili w tematykę spotkania, w którym udział wzięli dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta i powiatu skierniewickiego oraz pedagodzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta i powiatu skierniewickiego.

         Policjantka Zespołu Profilaktyki Społecznej KMP w Skierniewicach asp. Małgorzata Białkowska przedstawiła statystyki w zakresie bezpieczeństwa, zagrożeń, rolę dzielnicowego w ramach programu „Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz zagadnienia związane z interaktywną Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto przedstawiła cele i założenia ankiety potrzeb profilaktycznych w środowisku szkolnym oraz wskazała możliwości wsparcia szkół i placówek w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Policjantka omówiła również zagadnienia związane z najczęściej spotykanymi w poradniach i szkołach problemami dzieci i młodzieży dotyczącymi bezpieczeństwa oraz z obszarami współpracy Policji oraz szkół i placówek w zakresie działań profilaktycznych.

      W dalszej części przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatury w Skierniewicach Pani Ewa Maciejewska omówiła problematykę dotyczącą wsparcia szkół i placówek w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Swoją prezentację przedstawiła również Pani Emilia Safianowska przedstawicielka Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach omawiając zagadnienie związane z najczęściej spotykanymi w poradniach i szkołach problemami dzieci i młodzieży dotyczącymi bezpieczeństwa.

       Na koniec debaty głos zabrali Dyrektorzy Szkół, którzy omówili problematykę zagrożeń płynących ze środowiska szkolnego jak również zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie szkół.