Informacje

Sprawdzając zgłoszenie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ujawnili poszukiwanego mężczyznę

Skierniewiccy policjanci podczas kontroli drogowej ujawnili mężczyznę poszukiwanego do zakładu karnego. Kontrola drogowa przeprowadzona na jednej z Bolimowskich ulic, była odpowiedzią na oznaczenie naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń dotyczące nieprawidłowego parkowania.

 

13 marca 2019 roku około godz. 14:50 policjanci z ruchu drogowego realizując zadania zlecone podczas odprawy do służby, pojechali na jedną z Bolimowskich ulic, aby sprawdzić informacje zgłoszone na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa  dotyczące nieprawidłowego parkowania. Po przyjeździe na miejsce potwierdzili, że faktycznie  na chodniku stoi ford fokus. Okazało się, że nieprawidłowo zaparkował go 25-letni mieszkaniec powiatu skierniewickiego. Podczas legitymowania go policjanci uzyskali informację, że jest on poszukiwany przez sąd do zakładu karnego. Mężczyzna z pomocą członków rodziny uregulował natychmiast zasądzone należności, więc nie trafił do zakładu. Zanim interwencja się zakończyła, policjanci pouczyli go co do prawidłowych zachowań każdego użytkownika ruchu drogowego.

Przykład ten pokazuje, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest efektywnym  narzędziem do przekazania policji informacji o dostrzeganych w lokalnym środowisku problemach i zagrożeniach. Czasem może też okazać się, że dzięki realizacji zadań wynikających z mapy policjanci ujawnią inne naruszenia lub jak w opisanym przypadku  osoby poszukiwane.

Przypominamy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do oznaczania interwencji wymagających natychmiastowej reakcji i bezpośrednich, niebezpiecznych zdarzeń. Do tego służy bowiem numer alarmowy 112.

Obecnie na mapę nanieść można informacje dotyczące 26 kategorii  zagrożeń takich, jak: akty wandalizmu, bezdomność, dzikie kąpieliska, dzikie wysypiska śmieci, gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, nielegalna wycinka drzew, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie, niestrzeżony przejazd kolejowy, niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, poruszanie się po terenach leśnych quadami, przekraczanie dozwolonej prędkości, utonięcia, używanie środków odurzających, wałęsające się bezpańskie psy, wypalanie traw, zła organizacja ruchu drogowego, znęcanie się nad zwierzętami, żebractwo.

W 2019 roku w Skierniewicach na KMZB naniesione zostały 84 zagrożenia, 56 z nich zostało potwierdzonych.