Informacje

Studenci ze Skierniewic na kolejnym Dniu Otwartym Oddziału Prewencji Policji w Łodzi

27 marca 2019 roku skierniewiccy policjanci wspólnie ze studentami z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wyjechali do Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, aby uczestniczyć w „Dniu Otwartym Oddziału Prewencji Policji w Łodzi”. Tego dnia odwiedzający mogli zapoznać się ze specyfiką zawodu policjanta i zdecydować o wyborze ścieżki zawodowej.

Na spotkanie wspólnie ze studentami wyjechał Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Sławomir Kamiński oraz sierż. Katarzyna Lesiak – dzielnicowa z KMP w Skierniewicach. Obydwoje związani z uczelnią, naczelnik- jako wykładowca, dzielnicowa – jako absolwentka, z przyjemnością uczestniczyli w przybliżaniu studentom zawodu policjanta.

Tematyka dni otwartych odnosiła się do zapoznania ze specyfiką służby w Policji ze szczególnym uwzględnieniem charakteru zadań służbowych realizowanych przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi.

"Każdy ma swoje hobby, ale łączy nas wspólna pasja - służba w Policji" - To Twój świadomy wybór.

Podczas zwiedzania, uczniom i studentom przybliżono rolę, jaką spełnia policja w społeczeństwie, promowano właściwe postawy oraz skupiono się na budowaniu w oczach młodych ludzi rzeczywistego i pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy. Przedsięwzięcia tego typu są wstępnym etapem poszukiwania kandydatów do służby w Policji.

Zaproszeni goście mogli zapoznać się ze sprzętem specjalistycznym, wyposażeniem i uzbrojeniem znajdującym się w Oddziale. Niebywałą okazją była możliwość przymierzenia sprzętu ochrony indywidualnej policjanta, stosowanego podczas działań przywracających zbiorowo naruszony porządek publiczny, a także zapoznania się z poszczególnymi jednostkami broni będącej na wyposażeniu funkcjonariuszy. Dodatkową atrakcją była możliwość zapoznania się ze specyfikacją radiowozów, dwóch armatek wodnych oraz sprzętem lotniczym Sekcji Lotniczej KWP w Łodzi. Ponadto, każdy uczestnik miał możliwość sprawdzenia się na policyjnym torze przeszkód, który stanowi jeden z etapów postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Policji.

Kulminacyjnym punktem wizyty, na który wszyscy uczestnicy czekali z niecierpliwością były pokazy działania pododdziału zwartego Policji oraz funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi, a także pokaz działania armatek wodnych. Dynamiczne taktyka działania policjantów wobec agresywnego tłumu, a także pokaz z użyciem środków pirotechnicznych wzbudziły w widzach wiele emocji.

(Źródło częściowe  OPP w Łodzi; fot: KMP Skierniewice i OPP w Łodzi)

Relacja i więcej zdjęć na stronie OPP w Łodzi: http://opp.lodzka.policja.gov.pl/e15/informacje/35470,quotZostan-jednym-z-nasquot-czyli-kolejny-Dzien-Otwarty-Oddzialu-Prewencji-Polic.html