Wspólnie o bezpieczeństwie w czasie ferii - Informacje - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Informacje

Wspólnie o bezpieczeństwie w czasie ferii

14 stycznia 2020 roku skierniewiccy policjanci wspólnie ze strażakami prowadzili dla uczestników zimowisk zajęcia o tym, jak bezpiecznie spędzić ferie – zarówno w domu, jak i na wyjeździe, czy podczas zimowych zabaw na dworze. Część praktyczna spotkania - dotycząca poruszania się i udzielania pomocy na lodzie - odbyła się na lodowisku dzięki uprzejmości przedstawicieli Pływalni Miejskiej „Nawa”. Organizacja spotkań związana jest z działaniami "Bezpieczne ferie 2020" oraz "Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku".

Najpierw uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Skierniewicach uczestniczyli w pogadance na temat bezpiecznego spędzania ferii w domu, ostrożności podczas zabawy na zewnątrz, kontaktów z nieznajomymi osobami, a także alarmowania służb w razie niebezpieczeństwa. Następnie do zimowiska dołączyły też dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Skierniewicach. Druga część spotkania odbyła się na skierniewickim lodowisku, które udostępnił Prezes Pływalni Miejskiej „Nawa” – Tomasz Przybysz. Podczas tej praktycznej części funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach omówili z dziećmi zasady bezpiecznego zachowania na lodzie. Uczestnicy dowiedzieli się co robić, gdy wpadnie  się do lodowatej wody, jak pomóc komuś, kto uległ takiemu wypadkowi, a także jak wspólnie w kilka osób utworzyć „łańcuch  życia” na lodzie.

Równie atrakcyjne okazało się zakończenie  spotkania, podczas którego dzieci miały okazję obejrzeć i osobiście wsiąść do strażackiego wozu oraz policyjnego radiowozu, a także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Korzystając z okazji zachęcamy również do zaangażowania dzieci w konkurs plastyczno-filmowy na zilustrowanie zasad Dekalogu FIS pod nazwą „Stok nie jest dla bałwanów”. Zadaniem dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat, jest zilustrowanie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Na konkurs można przekazywać prace plastyczne lub max. 60-sekundowy spot filmowy. Prace i zgłoszenia, podpisane przez opiekuna prawnego, należy nadsyłać do 3 marca 2020 r. na adres: Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150 , 02-624 Warszawa.


 

 • spotkanie z uczestnikami zimowiska - policjantka omawia zasady bezpieczeństwa w trakcie ferii
 • spotkanie z uczestnikami zimowiska - policjantka omawia zasady bezpieczeństwa w trakcie ferii
 • spotkanie z uczestnikami zimowiska - policjantka omawia zasady bezpieczeństwa w trakcie ferii
 • zajęcia praktyczne na lodowisku o bezpieczenstwie w trakcie ferii
 • zajęcia praktyczne na lodowisku o bezpieczenstwie w trakcie ferii
 • zajęcia praktyczne na lodowisku o bezpieczenstwie w trakcie ferii
 • zajęcia praktyczne na lodowisku o bezpieczenstwie w trakcie ferii
 • zajęcia praktyczne na lodowisku o bezpieczenstwie w trakcie ferii
 • pokaz straży pożarnej o zachowaniu na lodzie
 • napis policja na drzwiach radiowozu
 • dzieci oglądają radiowóz i wóz strażacki