Odprawa roczna - Informacje - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Informacje

Odprawa roczna

5 lutego 2020 roku na świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach, odbyła się odprawa roczna. Podczas spotkania podsumowano pracę skierniewickiej Policji w 2019 roku.

W odprawie uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, straży pożarnej oraz skierniewickiej prokuratury, a także komendanci i kadra kierownicza jednostki.  

Po przywitaniu gości, Komendant Miejski Policji w Skierniewicach mł. insp. Tomasz Jarzyna przystąpił do przedstawienia prezentacji multimedialnej, w której ujęte były wyniki całorocznej pracy i osiągnięcia policjantów. Podsumowując podziękował policjantom i pracownikom komendy za systematyczną pracę na rzecz bezpieczeństwa. Głos zabrali także Wicestarosta Skierniewicki Tadeusz Grotkowski oraz Prokurator Rejonowy w Skierniewicach Magdalena Hryniewicz-Rucińska, kierując w stronę policjantów podziękowania i słowa uznania za codzienną pracę.

Po zakończeniu części okolicznościowej, wszyscy obejrzeli prezentowane przed komendą trzy nowe radiowozy zakupione dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach przy finansowym wsparciu samorządu miejskiego

  • narada roczna w KMP Skierniewice 5.02.2020
  • narada roczna w KMP Skierniewice 5.02.2020
  • narada roczna w KMP Skierniewice 5.02.2020
  • narada roczna w KMP Skierniewice 5.02.2020
  • narada roczna w KMP Skierniewice 5.02.2020
  • narada roczna w KMP Skierniewice 5.02.2020
  • narada roczna w KMP Skierniewice 5.02.2020
  • narada roczna w KMP Skierniewice 5.02.2020
  • narada roczna w KMP Skierniewice 5.02.2020