Informacje

KOMUNIKAT DLA INTERESANTÓW ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach, związanych ze składaniem skarg i wniosków. Powyższe dotyczy także przyjęć interesantów przez Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach (lub jego Zastępcę) realizowanych w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15.00 -17.00.

W tej sytuacji przypominam, iż wniesienie skarg i wniosków  możliwe jest również za pośrednictwem poczty, przy pomocy środków technicznych – telegramem, faksem na numer 47 843 11 60, jak również za pośrednictwem Internetu na adres mailowy <komendant@skierniewice.ld.policja.gov.pl>.

Każda korespondencja kierowana do Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach zostanie załatwiona zgodnie z właściwością.

Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów tel. 47 843 10 99, 47 843 11 26. Dzwoniąc pod wskazane numery uzyskacie Państwo wskazówki w zakresie procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji.