Współpraca Policji i WOPR - Informacje - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Informacje

Współpraca Policji i WOPR

Wspólne działania na rzecz bezpiecznych wakacji, wypoczynku nad wodą, zwalczania COVID-19, współdziałanie w ramach obustronnego porozumienia pomiędzy skierniewicką Policją i WOPR, a także nabór wyspecjalizowanej kadry w szeregi skierniewickiej Policji - to główne tematy rozmów prowadzonych podczas spotkania p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach mł. insp. Wojciecha Dworaka i Prezesa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Bernarda Motylewskiego, które odbyło się 29 czerwca 2020 roku w siedzibie komendy.

Działania dotyczące profilaktyki związanej z bezpiecznymi wakacjami są dla policjantów priorytetowymi działaniami w okresie letnim. Podobne cele mają ratownicy wodni, którzy co roku dbają o bezpieczeństwo letniego wypoczynku nad wodą. Spotkanie p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach mł. insp. Wojciecha Dworaka  i Prezesa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Skierniewicach Bernarda Motylewskiego było swego rodzaju otwarciem sezonu wakacyjnego i działaniem na rzecz bezpieczeństwa. Komendant i Prezes wspólnie ustalili tryb współpracy Policji i WOPR nie tylko w kwestiach fizycznego bezpieczeństwa, ale i wspólnej profilaktyki dla osób w różnych przedziałach wiekowych.

Skierniewiccy policjanci z przyjemnością włączyli się w realizację programu profilaktyczno-prewencyjnego realizowanego przez WOPR Skierniewice dotyczącego przeciwdziałania COVID-19, którego elementem jest utworzenie tablic prewencyjnych z zaleceniami dla osób przebywających na obszarze Zalewu Zadębie. Zostaną one umieszczone w miejscach skupisk społeczności lokalnej, a treść zaleceń będzie wyrażona w formie słownej i piktogramów.

Kolejnym istotnym tematem była wspólna służba, kontrole nad kąpieliskiem, a także zaproszenie Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach do wstąpienia w szeregi policji ratowników WOPR posiadających szczególne umiejętności i z pewnością mogących stanowić w przyszłości wyspecjalizowaną kadrę Policji. Efektem rozmów, jest zaplanowane na najbliższy czas spotkanie w terenie z przyszłymi ratownikami kończącymi szkolenie.

Skierniewicka Policja i WOPR Oddział w Skierniewicach w 2018 roku podpisały porozumienie w sprawie bezpieczeństwa nad wodą. Warto jednak podkreślić, że dobra współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Skierniewicach trwa o wiele dłużej.

  • Komendant Miejski Policji w Skierniewicach i Prezes WOPR w Skierniewicach