Informacje

Idąc na targowisko pamiętaj o maseczce - zasłoń nos i usta

6 sierpnia 2020 roku trzy instytucje – Policja, Straż Miejska i Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – przeprowadziły na targowisku w Skierniewicach kontrolę, sprawdzając stosowanie zarówno przez handlujących, jak i kupujących środków profilaktycznych osłaniających nos i usta.

Poranna służba na targowisku tym razem skupiona była na przypominaniu o obwiązujących obostrzeniach oraz rozdawaniu maseczek osobom, które ich nie miały. Zwykle wystarcza zwrócenie uwagi co do braku lub niepoprawnego noszenia maseczki.

Niemniej jednak przypominamy, że targowisko, pomimo, że jest terenem otwartym „ na powietrzu” to osoby będące na im obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Nierespektowanie obowiązujących przepisów wiąże się z grzywną do 500 złotych. Z kolei grzywna nałożona na wniosek policji przez inspekcję sanitarną może wynieść do 30 tys. zł.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z aktualnymi uregulowaniami,  w stanie epidemii wszyscy jesteśmy zobowiązani do stosowania środków profilaktycznych, aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Pamiętajmy,  że  należy zakrywać nos i usta, aby uniknąć transmisji wirusa  między innymi w:

-  środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

-   miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a)na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b)na terenie nieruchomości wspólnych oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania

–chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2m od przebywających w tych miejscach osób,

c)w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

- w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach), w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

 

 

  • policja straż miejska i sanepid ze Skierniewic prowadzą działania profiilaktyczne na rzecz zwalczania COVID 19 na targowisku miejskim w Skierniewicach
  • policja straż miejska i sanepid ze Skierniewic prowadzą działania profiilaktyczne na rzecz zwalczania COVID 19 na targowisku miejskim w Skierniewicach
  • policja straż miejska i sanepid ze Skierniewic prowadzą działania profiilaktyczne na rzecz zwalczania COVID 19 na targowisku miejskim w Skierniewicach