Drogowy bilans minionego weekendu - Informacje - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Informacje

Drogowy bilans minionego weekendu

Skierniewiccy policjanci apelują do kierowców o rozsądek w okresie jesienno-zimowej pogody, zwłaszcza gdy rozpoczyna się tzw. szarówka. Minionego weekendu, miało miejsce 12 zdarzeń drogowych. Części z nich z pewnością można było uniknąć.

Minionego weekendu pomiędzy 20 a 22 listopada 2020 roku na skierniewickim terenie miało miejsce 12 zdarzeń drogowych. Wszystkie z nich to kolizje związane głównie z: niedostosowaniem prędkości do warunków panujących na drodze i zderzenie - z ogrodzeniem, czy barierą energochłonną, a także związane z nieprawidłową zmianą pasa ruchu, nieprawidłowym wymijaniem, nieprawidłowym cofaniem oraz zderzeniem ze zwierzyną leśną.
Wśród wskazanych zdarzeń drogowych istotna część dotyczyła właśnie dwóch ostatnich kategorii – nieprawidłowego cofania oraz zderzenia ze zwierzyną leśną. Jesienią i zimą wcześniej zapada zmrok, a zmysł wzroku nie jest nieomylny. Trudniej jest ocenić odległość od innego pojazdu, a także wypatrzeć z daleka zwierzynę leśną.
W przypadku cofania, warto pamiętać, że zawsze należy ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:
• sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
• upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.
Pamiętajmy też, że zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej.

Jeśli chodzi o zwierzynę leśną to zderzenie z sarną, łosiem lub też innym dzikim zwierzęciem może okazać się bardzo groźne. W przypadku dużej prędkości, zderzenie z nawet najmniejszą zwierzyną jest bardzo niebezpieczne i prawie zawsze powoduje utratę panowania nad pojazdem. Dlatego, poruszając się drogą biegnąca przez tereny leśne należy zwracać uwagę na znaki drogowego sygnalizujące możliwość pojawienia się dzikich zwierząt oraz:
• stosować zasadę ograniczonego zaufania na drogach prowadzących przez tereny leśne;
• obserwować pobocza drogi, a gdy widzimy na nim zwierze, należy przypuszczać, że nie jest ono samo;
• pamiętać, że zwierzęta oślepione światłami reflektorów nie uciekają, najczęściej stają w bezruchu - nawet na środku drogi.
 

 

 

 

Justyna Florczak-Mikina
tel. 535 881 944