Informacje

Konkurs „Świat bez alkoholu jest…” rozstrzygnięty!

Prezentujemy Państwu 12 zwycięskich prac w konkursie plastycznym „Świat bez alkoholu jest…” zorganizowanym w ramach akcji edukacyjno-profilaktycznej „Młodość bez uzależnień”. Był on drugim etapem akcji, w której wspólne tworzenie zaangażowali się: Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, Urząd Miasta Skierniewice i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach.

Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem zbyt wczesnego sięgania po napoje alkoholowe, a także poszerzenie wiedzy na temat roli instytucji, które podejmują działania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom. Do skierniewickiej komendy wpłynęło mnóstwo prac ze szkół z terenu miasta.
Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej lub wymyślenie hasła  w zakresie tematycznym dotyczącym instytucji, które pomagają w życiu bez nałogu, w tym również roli Policji w przeciwdziałaniu uzależnieniom.
27 listopada 2020 roku Komisja Konkursowa w składzie:

- Małgorzata Stefanowska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicac;

- Zofia Ulińska - Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice;

- Magdalena Broniarek - z Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice;

- Maciej Białek – grafik komputerowy;

- post. Iga Pietrasik – funkcjonariuszka KMP w Skierniewicach – Wydział Ruchu Drogowego;

wyłoniła 12 zwycięskich prac. Zostały one wykonane przez:

-Xanthia Huben – Szkoła Podstawowa nr 5 w Skierniewicach;
- Justyna Ilińska - Szkoła Podstawowa nr 4 w Skierniewicach;
- Nikodem Maj – Zespół Szkół Integracyjnych nr 9 w Skierniewicach;
- Agnieszka Radek -  Szkoła Podstawowa nr 4 w Skierniewicach;
- Zuzanna Klebma - Szkoła Podstawowa nr 4 w Skierniewicach;
- Julia Białkowska - Szkoła Podstawowa nr 4 w Skierniewicach;
- Maria Tomaszewska - Szkoła Podstawowa nr 1  w Skierniewicach;
- Mateusz Sieradzki -  Szkoła Podstawowa nr 1 w Skierniewicach;
- Julia Broniarek - Szkoła Podstawowa nr 4 w Skierniewicach;
- Martyna Pietrzkowska - Szkoła Podstawowa nr 4 w Skierniewicach;
- Sandra Łukasik - Szkoła Podstawowa nr 4 w Skierniewicach;
- Aleksandra Wojda - Szkoła Podstawowa nr 5 w Skierniewicach.
Trzem pierwszym pracom, stworzonym przez: Xanthię Huben, Justynę Ilińskią oraz Nikodema Maj zostaną wręczone nagrody główne, a ze wszystkich nagrodzonych prac złożony zostanie kalendarz profilaktyczny na rok 2021.
Zwycięzcom gratulujemy! Zapraszamy do galerii!

 • komisja konkursowa zapoznaje się z pracami uczniów
 • komisja konkursowa zapoznaje się z pracami uczniów
 • komisja konkursowa zapoznaje się z pracami uczniów
 • komisja konkursowa zapoznaje się z pracami uczniów
 • komisja konkursowa zapoznaje się z pracami uczniów
 • komisja konkursowa zapoznaje się z pracami uczniów
 • komisja konkursowa zapoznaje się z pracami uczniów
 • praca Agnieszki Radek
  praca Agnieszki Radek
 • praca Aleksandry Wojdy
  praca Aleksandry Wojdy
 • praca Julii Białkowskiej
  praca Julii Białkowskiej
 • praca Julii Broniarek
  praca Julii Broniarek
 • praca Justyny Ilińskiej
  praca Justyny Ilińskiej
 • praca Maria Tomaszewska
  praca Maria Tomaszewska
 • praca Martyna Pietrzkowska
  praca Martyna Pietrzkowska
 • praca Mateusz Sieradzki
  praca Mateusz Sieradzki
 • praca Nikodem Maj
  praca Nikodem Maj
 • praca Sandra Łukasik
  praca Sandra Łukasik
 • praca Xanthia Huben
  praca Xanthia Huben
 • praca Zuzanna Klemba
  praca Zuzanna Klemba