Informacje

Policjantka ze skierniewickiej komendy prelegentem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

14 grudnia 2021 roku policjantka skierniewickiej komendy wzięła udział jako gość specjalny w spotkaniu Koła Nauk Suicydologii i Koła Naukowego Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Policjantka otrzymała od Kół podziękowanie za zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy i zainteresowanie zawodem policjanta.

14 grudnia 2021 roku  Funkcjonariuszka Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach - st.sierż. Katarzyna Lesiak, wzięła udział jako gość specjalny w spotkaniu Koła Nauk Suicydologii i Koła Naukowego Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, które odbyło się w Centrum Konferencyjno- Szkoleniowym UWM w Olsztynie.    W spotkaniu wzięło udział stacjonarnie 25 osób, dodatkowo 25 osób uczestniczyło w spotkaniu za pośrednictwem platformy MS Teams. Starszy sierżant Katarzyna Lesiak omówiła specyfikę pracy funkcjonariusza wydziału dochodzeniowo- śledczego, dodatkowo przedstawiła procedurę naboru do służby w Policji. Studenci bardzo chętnie zadawali pytania, były to pytania dotyczące zarówno poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji, ścieżki rozwoju kariery zawodowej funkcjonariusza Policji, pytali również o najtrudniejsze sytuacje, które mogą zaskoczyć w trakcie służby. W ramach wdzięczności na ręce funkcjonariuszki zostały przekazane oficjale podziękowania za zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy   i zainteresowanie zawodem policjanta.

  • Policjantka i słuchacze na sali
  • Policjantka i słuchacze na sali
  • Policjantka i słuchacze na sali
  • Podziękowanie dla policjantki za udział w spotkaniu koła naukowego
Powrót na górę strony