Informacje

Kilkaset dodatkowych patroli dzięki porozumieniu skierniewickiej Policji z Samorządem Miasta

26 kwietnia 2022 roku Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk i Komendant Miejski Policji w Skierniewicach insp. Wojciech Dworak w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach podpisali Porozumienie, w którym udokumentowano przekazanie łącznie kwoty 170 tysięcy złotych na służby ponadnormatywne oraz okresowe nagrody dla policjantów za ich zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w bieżącym roku.

Policjanci na służbach ponadnormatywnych będą realizowali zadania związane z utrzymaniem ładu i porządku publicznego na terenie miasta oraz zapewniali bezpieczeństwo jego mieszkańców w  czasie wolnym od codziennych zadań służbowych. Patrole piesze, czy też przy wykorzystaniu środka transportu policjantów, będzie można spotkać o różnych porach w rejonie dworca PKP, parku miejskiego, w centrum miasta, nad zalewem, w osiedlowych uliczkach, a także innych miejscach wymagających naszej obecności, wynikających z bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa, wniosków mieszkańców i samorządowców.  Funkcjonariusze będą też zabezpieczali organizowane przez Urząd Miasta Skierniewice wydarzenia plenerowe i imprezy publiczne. Po raz drugi  wprowadzono na mocy przedmiotowego porozumienia fundusz nagrodowy, nazywany potocznie „Dodatkiem Skierniewickim“, przeznaczony dla policjantów za osiągnięcia w służbie prewencyjnej. Pierwsze z nich policjanci otrzymają po zakończeniu II kwartału.   

 

Dodatkowe służby przyczynią się również do aktywnego przeciwdziałania przestępczości i popełniania wykroczeń oraz poprawy szeroko rozumianego porządku publicznego, a zwłaszcza aktów huligaństwa, poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie. Główną ideą jest tu bowiem prewencyjne oddziaływanie na potencjalnych sprawców czynów zabronionych oraz natychmiastowa, skuteczna reakcja na tego typu incydenty. Policjanci KMP zaczynają działać w tej formule już od najbliższych dni. Dzięki tym dodatkowym  środkom finansowym przekazanych przez władze miasta na ulicach Skierniewic do końca roku pojawi się kilkaset dodatkowych patroli policyjnych. 

 

kom. Magdalena Studniarek

  • Prezydent Miasta i Komendant Miejski Policji przy biurku w trakcie podpisywania dokumentów
  • Prezydent Miasta i Komendant Miejski Policji podają sobie dłonie
  • Prezydent Miasta i Komendant Miejski Policji podają sobie dłonie, obok inni policjanci
  • Patrol dwóch policjantów na ulicy
Powrót na górę strony