Informacje

Policyjna debata w Klubie Seniora Rawka

8 czerwca 2022 roku w siedzibie Klubu Seniora ”Rawka” w Skierniewicach z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach insp. Wojciecha Dworaka odbyła się debata społeczna pod nazwą „ Jestem Świadomy – Jestem Bezpieczny”. Głównym celem spotkania było uświadomienie i przedstawienie wiedzy na temat występujących zagrożeń z jakimi mogą spotkać się w życiu codziennym osoby starsze.

W czasie debaty propagowano główne założenia i idee programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz funkcjonowanie aplikacji „Moja Komenda” i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do udziału w debacie zostali zaproszeni goście: radny miejski Pan Zbigniew Wyszogrodzki oraz przedstawiciel Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów Pani Marta Denisiuk- Koczywąs.

Zorganizowane spotkanie rozpoczął Komendant Miejski Policji w Skierniewicach insp. Wojciech Dworak, który w wystąpieniu podkreślił jak ważną role w życiu każdego człowieka odgrywa przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Nawiązał do metod stosowanych przez dzisiejszych przestępców nastawionych na wykorzystanie dobroci, samotności, a czasami naiwności drugiego człowieka. Zachęcał do współpracy z Policją, a w szczególności policjantami dzielnicowymi. Zaprosił także uczestników do wspólnej dyskusji na temat bezpieczeństwa.

W dalszej części debaty poruszone były tematy dotyczące bezpieczeństwa seniorów, w tym zagrożenia związane z oszustwami pod legendą. Policjanci skierniewickiej komendy zwrócili uwagę na coraz to bardziej innowacyjne sposoby i metody działania sprawców przestępstw. Przypominali zasady jakimi należy się kierować aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Apelowali o zachowanie czujności i  rozwagę w kontaktach z osobami nieznajomymi. 

Debata była  okazją również do przypomnienia seniorom ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Przybliżono seniorom zasady jakimi powinien kierować senior kierowca, czy senior rowerzysta. Mając na względzie zbliżający się okres wakacyjny, a co za tym idzie wzmożone wyjazdy przypomniano uczestnikom jak chronić własne mieszkanie czy dom przed włamaniem Zwrócono szczególna uwagę, także na obowiązek noszenia elementów odblaskowych przez pieszych. Za pomocą zdjęć edukacyjnych uświadomiono uczestników debaty, jak ważną rolę odgrywają odblaski i jaki wpływ mają na bezpieczeństwo  pieszego czy rowerzysty na drodze.

W debacie głos zabrali również dzielnicowi, którzy przedstawili uczestnikom założenia i idee programu pn „Dzielnicowi bliżej nas”. Dzięki spotkaniu, seniorzy mieli okazje bezpośrednio porozmawiać z dzielnicowym ze swojego rejonu i zadać nurtujące pytania.

Z kolei przedstawicielka Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta, w swoim wystąpieniu wskazała na co należy uważać przy umowach cywilnoprawnych zawieranych na pokazach, czy w domu. Przypomniała jakie uprawnienia mamy gdy chcemy odstąpić od takiej umowy. Przekazała telefony kontaktowe do instytucji, którą reprezentuje i zachęciła seniorów, aby korzystali z pomocy rzecznika konsumentów w sytuacjach dla nich trudnych związanych z nieprzemyślanymi do końca zawieranymi umowami . Zaapelowała także, aby patrzeć co podpisujemy i czytać zapisy umów., które zawieramy.

Obecny na debacie radny miejski, również zaapelował o ostrożność w różnych sytuacjach życiowych i dbanie o własne bezpieczeństwo. Zadeklarował chęć dalszej współpracy przy inicjatywach mających za zadanie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Kolejna w część debaty była poświęcona Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci informowali o interaktywnej mapie, za pomocą której bez wychodzenia z domu można zgłaszać zagrożenia występujące w najbliższej okolicy. Zachęcali do zapoznania się z mapą, mówili w jaki sposób można ją odszukać w Internecie oraz jak z niej korzystać.

Na zakończenie debaty uczestnikom zostały rozdane ankiety, w których mogli wyrazić swoja opinie na temat spotkania,
a także wskazać wnioski dot. poprawy bezpieczeństwa w lokalnej społeczności.

Debata przebiegała w miłej przyjaznej atmosferze oraz pozostawiła w świadomości seniorów wiedze dotyczącą podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 

Powrót na górę strony