Informacje

Wspólne patrole policjantów KMP Skierniewice i ratowników WOPR nad Zalewem Zadębie w Skierniewicach

W okresie letnim policjanci Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach oraz ratownicy WOPR w Skierniewicach na podstawie porozumienia, kontynuują działania w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego, działań prewencyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych na wodach i terenach przywodnych.

Wspólne  patrole zbiornika wodnego Zalew Zadębie policjantów i ratowników WOPR mają na  celu  zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą.

Podczas patroli  policjanci i ratownicy dbają o spokojne korzystanie z plaży i zalewu. Ponadto w rozmowach z osobami wypoczywającymi propagowane są właściwe zachowania nad wodą. Policjanci przypominają  o podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania z kąpieli wodnych i słonecznych. Współpraca  polega również na ujawnianiu i ściganiu sprawców wykroczeń i przestępstw na wodach i terenach przywodnych. 

Wodny patrol działa także prewencyjnie na odpoczywających nad skierniewickim zalewem. Sam widok mobilizuje do zgodnego z prawem korzystania z akwenu,  jak również  przeciwdziała  zachowaniom, które zakłócałyby spokojny wypoczynek innym osobom.

 

kom. Magdalena Studniarek

  • Policjanci i ratownicy wopr w trakcie  patrolowania zalewu
  • Komendant policji i prezes ratowników wodnych podają sobie dłoń
Powrót na górę strony