Informacje

Kolejne wspólne patrole policji i straży miejskiej

W środę funkcjonariusze policji wspólnie ze Strażą Miejską objęli nadzorem rejony skierniewickich szkół zwracając szczególną uwagę na zachowania mogące świadczyć o demoralizacji młodzieży. Ponadto kontrolowali przejścia dla pieszych oraz czuwali nad bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Wspólne patrole policjantów i strażników miejskich oraz razem podejmowane interwencje, przyczyniają się do znacznej poprawy bezpieczeństwa oraz wzrostu jego poczucia wśród mieszkańców. 10 kwietnia 2024 roku na ulicach naszego miasta pojawił się kolejny taki patrol, który swoją uwagę skupił między innymi na zachowania młodzieży podczas spędzania przerw w rejonie szkół. Funkcjonariusze skoncentrowali się na problematyce demoralizacji młodzieży, do której należą m.in.: wulgarne słownictwo, wagarowanie, wandalizm czy też palenie papierosów i spożywanie alkoholu. Dodatkowo uwaga mundurowych była skupiona na rowerzystach oraz pieszych, ponieważ coraz wyższe temperatury sprzyjają spędzaniu czasu wolnego na świeżym powietrzu. Przypominamy jednak cały czas, że piesi i rowerzyści są najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego, dlatego ważnym elementem podczas korzystania z wiosennej aury jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.  

Bezpieczeństwo mieszkańców Skierniewic to wspólna sprawa wszystkich służb lokalnych. Wspólne patrole, razem podejmowane interwencje, wspólnie realizowane programy profilaktyczne są odpowiedzią na społeczne oczekiwania. Ich efektywna służba, zaangażowanie oraz dobra współpraca konsekwentnie przyczyniają się do eliminowania wykroczeń szczególnie uciążliwych oraz zapewnienia spokoju i porządku w miejscach publicznych.

starszy sierżant Aneta Placek-Nowak

Powrót na górę strony