Informacje

Ogólnopolska Konferencja "Motywacja do służby w Policji"

19 czerwca 2024 r odbyła się konferencja pt. Motywacja do służby w Policji: jak efektywnie komunikować się z kandydatami z młodego pokolenia? Wydarzenie miało miejsce w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach. W seminarium wzięło udział ponad 100 uczestników w tym Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzej Patrzałek, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, przedstawiciele komend wojewódzkich z terenu całej Polski oraz wszystkich jednostek z garnizonu łódzkiego.

Konferencję zainicjował Wydział Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wraz z Komendantem Miejskim Policji w Skierniewicach. Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach w ostatnich miesiącach przeprowadziła badania wśród studentów dotyczące rekrutacji do służby, a ich realizację wspierał Prezydent Miasta Skierniewce. Dzięki współpracy wszystkich instytucji udało się spotkać w gronie policjantów z terenu całej Polski i omówić wyniki przedmiotowych badań. Celem wydarzenia było przedstawienie uzyskanych wyników, zrozumienie specyfiki „pokolenia Z”, które aktualnie stanowi duży odsetek kandydatów do służby w policji oraz wymiana doświadczeń dotyczących rekrutacji.
Policjanci mieli możliwość wysłuchania wykładów przeprowadzonych przez dr Piotra Millera, prof. ANSB, mgr Kingę Kwiatkowską oraz mgr Piotra Klimczyka. Omawiana tematyka dotyczyła motywacji młodych ludzi do pracy w Policji w świetle wyników badań wśród studentów Akademii Batorego, efektywnego komunikowania się i budowania relacji z pokoleniem Z w środowisku zawodowym, a także co powinno być istotne w kampanii rekrutacyjnej. Ponadto w trakcie konferencji zabrała głos Naczelnik Wydziału Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Rozwoju Zawodowego Policjantów Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Agnieszka Pajewska wraz z podinsp. Magdaleną Adamus. Uczestnicy również wysłuchali prelekcji przeprowadzonej przez podinsp. Krzysztofa Balcera Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów  woj. łódzkiego.
Uczestnicy chętnie dyskutowali na temat przedstawionej problematyki, a całe spotkanie umożliwiło nie tylko poszerzenie i zdobycie nowej wiedzy, ale również wymiany doświadczeń i spostrzeżeń między policjantami. Zrozumienie potrzeb kandydatów oraz udoskonalanie procesu rekrutacji do służby jest kluczowe dla wszystkich policjantów niezależnie od miejsca pełnienia służby. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że to wydarzenie odbyło się właśnie na terenie naszego miasta, a owocne obrady i inspirujące dyskusje mogą przyczynić się do usprawnienia procesu selekcji kandydatów.

starszy sierżant Aneta Placek-Nowak

 

 • Kartka umieszczona na drzwiach wejściowych uczelni z nazwą konferencji,
 • Uczestnicy konferencji zajmujący miejsca na auli.
 • Wykładowcy rozpoczynający konferencję.
 • Slajd rozpoczynający konferencję, policjant stojący tyłem a obok temat konferencji.
 • Aula z uczestnikami konferencji.
 • Uczestnicy konferencji podczas wykładu.
 • Uczestnicy konferencji podczas wykładu.
 • Organizatorzy konferencji podczas wykładu.
 • Profesor Akademii Nauk Stosowanych prowadzący wyład.
 • Uczestnicy konferencji podczas wykładu.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi witający uczestników.
 • Wiceprezydent Miasta Skierniewice witająca gości.
 • Uczestnicy konferencji podczas wykładu.
 • Uczestnicy konferencji podczas wykładu.
 • Komendant Miejski Policji w Skierniewicach udzielający wywiadu.
 • Naczelnik Wydziału Doboru udzielający wywiadu.
 • Wykład przedstawicieli Komendy Głównej Policji.
 • Uczestnicy podczas wykładu.
Powrót na górę strony