Kontakt dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Kontakt dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Komenda Miejska Policji
w Skierniewicach
ul. Sobieskiego 69
96-100 Skierniewice

Numer telefonu (wiadomości SMS):  723 694 584
Numer faksu: 
47 843 11 60
Adres poczty elektronicznej: dyzurny@skierniewice.ld.policja.gov.pl

 

Wysyłając sms-a lub wiadomość za pośrednictwem maila lub faksu proszę podać następujące dane:

  • imię i nazwisko;
  • adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);
  • sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);
  • wpisz rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);
  • wpisz termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);
  • wpisz metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).
Powrót na górę strony