Programy profilaktyczne - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach realizują programy profilaktyczne: "Bądź świadomy -reaguj" dotyczący przeciwdziałania przemocy wobec dzieci oraz program "Zapytaj o dopalacze" odnoszący się do profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy. Aby dowiedzieć się więcej na temat wymienionych programów wybierz nazwę wybranego programu w menu Prewencja - Programy Profilaktyczne.