Z Młodym Kierowcą w Bezpieczną Drogę

Z Młodym Kierowcą w Bezpieczną Drogę

Dostrzegajac potrzebę doskonalenia szkoleń młodych kierowców oraz podnoszenia ich świadomości na temat bezpiecznych zachowań na drodze,  Wydział Prewencji KMP Skierniewice opracował program edukacyjno-profilaktyczny pod nazwą " Z Młodym Kierowcą w Bezpieczną Drogę"

 

Założenia organizacyjne programu

 Zachowania kierowców w grupie wiekowej 18-24 niejednokrotnie cechuje brak doświadczenia i wynikająca z tego brawura i ryzykowne zachowania na drodze, kierowanie pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych substancji zmieniających świadomość. W tej grupie wiekowej dość duży odsetek stanowią sprawcy wypadków drogowych i innych zdarzeń drogowych.Dlatego też podstawowym celem programu jest podniesienie świadomości młodych kierowców poprzez przekazanie na organizowanych spotkaniach wiedzy teoretycznej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów Video.

Cele główne programu:

  • zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego,
  • zwiększenie świadomości młodych kierowców,
  • ograniczenie ryzykownych zachowań wśród młodych kierowców.

 

Cele pośrednie programu:

  • zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem młodych kierowców,
  • wskazanie zagrożeń jakie niesie ze sobą prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, dopalaczy, środków odurzających i innych leków zmieniających świadomość,
  • popularyzacja właściwych i bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

 

Adresaci programu:

Program adresowany jest do:

  • młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
  • uczestników kursów na prawo jazdy szkół nauki jazdy mających siedzibę na terenie miasta Skierniewice – przewidywane 10 szkół nauki jazd

 

Kontakt w sprawie organizacji spotkań: asp. Małgorzata Białkowska tel. 46 834 11 81

Powrót na górę strony