Wydział Prewencji

Zielona Strefa

Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę jako istotom czującym, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Jeśli więc posiadasz informacje o nieuzasadnionym i niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem – CITES (www.mos.gov.pl/cites-ma) to skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail do właściwej terytorialnie jednostki Policji:

zielonastrefa@skierniewice.ld.policja.gov.pl

Podjerzenie zaistnienia czynów zabronionych popełnionych przeciwko zwierzętom i środowisku, w szczególności; znęcanie się nad zwierzętami, kłusownictwo, zdarzenia dorgowe  z udziałem zwierząt leśnych, dzikie wysypiska śmieci, niszczenie zieleni, nielegalna wycinka drzew oraz poruszanie się po terenach leśnych quadami, można zgłosić również korzystając  z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Nie bądź obojętny – zareaguj!

Ustawa o ochronie zwierząt:
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971110724&type=3

Ustawa o ochronie przyrody: 
 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040920880

Powrót na górę strony