Kontakt - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

  • podczas dyżurów w każdą środę w godzinach 10.00 – 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia,
  • telefonicznie (46) 834-12-78 – tylko w czasie trwania dyżuru,
  • korespondencja – Komenda Miejska Policji w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice ul. Sobieskiego 69 (Stowarzyszenie  Emerytów i Rencistów  Policyjnych).