Plan pracy

Plan pracy

Plan ważniejszych przedsięwzięć

Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

w Skierniewicach na 2024 rok.

1

Zorganizować wyjazd do teatru Muzycznego w Łodzi na koncert „Karnawał Wiedeński” dla 52 osób.

3 stycznia

M. Karwat

W. Kalisiak

2

Zorganizować integracyjne spotkanie karnawałowe w restauracji Tawerna w Skierniewicach

27 stycznia

A. Jaśniak

M. Karwat

3

Prowadzić działania informacyjne wśród emerytów i rencistów w celu przekazywania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego ZG Stowarzyszenia.

Styczeń

Kwiecień

Cały Zarząd

4

Kontynuować  działania podjęte w celu organizacji grupowych wczasów zagranicznych 

Styczeń

Wrzesień

R. Zaborski

J. Kowalski

5

Zorganizować dla członkiń naszego Koła,  okazji Święta Kobiet, udział w    koncercie organizowanym przez Muzeum Historii Skierniewic.

Marzec

M. Rosiński

J. Kowalski

6

Zorganizować trzydniową wycieczkę zagraniczną  na Czeskie Morawy.

9,10,11Maja

 

A. Jaśniak

J. Kowalski

7

Zorganizować plenerowe spotkanie integracyjne popularyzujące pszczelarstwo i płynące z tego tytułu korzyści dla ludzi. (majówkę)

 

1.05.2025

A. Karwat

M. Rosiński

T. Konopka

8

Przygotować obchody Święta Policji w ramach pikniku policyjnego

Lipiec

Zarząd

9

Zorganizować jednodniową wycieczkę krajową lub zagraniczną samolotową.

sierpień

M. Karwat

T.Konopka

10

Organizacja spotkania plenerowego „pieczenie ziemniaka” połączone ze sprawnościowymi zawodami sportowymi.

5

Październik

J. Kowalski

A. Jaśniak

11

Rozpoczęcie przygotowań do organizacji wczasów krajowych i zagranicznych na 2025 rok.

Październik

J. Kowalski

R. Zaborski

M. Karwat

12

Nawiedzić groby zmarłych członków koła.

 

Październik

Zarząd

13

Przygotować mszę w intencji zmarłych policjantów i pracowników cywilnych skierniewickiej komendy.

Po 1 listopada

R. Zaborski

14

Podjąć działania prowadzące do organizacji wyjazdu do teatru w Warszawie lub Łodzi.

Listopad

A. Jaśniak

R. Zaborski

15

Kontynuować pełnienie dyżurów Członków Zarządu w siedzibie Stowarzyszenia w każdą środę w godz. 9.00 – 12.00.

 

Cały rok

 

 

Członkowie

Zarządu

16

Przygotować listy uprawnionych osób i przeprowadzić akcję przekazania upominków świątecznych.

Grudzień

T. Konopka

M. Rosiński

17

 

Zorganizować spotkanie wigilijne  dla członków Koła.

Grudzień

W. Kalisiak

T. Konopka

18

Zorganizować  Zebranie Zwyczajne podsumowujące działalność Koła za rok 2024 r.

Grudzień

R. Zaborski

A. Jaśniak

M. Karwat

Powrót na górę strony