Ważniejsze dokonania - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Ważniejsze dokonania

Ważniejsze dokonania Zarządu Koła w 2014 r wynikające z Planu Pracy:

 • przyjęto 17 nowych członków,
 • wręczono 23 dyplomu jubileuszowe,
 • wręczono 20 pamiątkowych medali z okazji 25 rocznicy powstania Stowarzyszenia,
 • zorganizowano w styczniu spotkanie karnawałowe,
 • zorganizowano wycieczkę na Podlasie,
 • zorganizowano spotkanie przy ognisku „Powitanie Wiosny”,
 • wczasy w Ośrodku „ADHARA” w Sarbinowie Morskim,
 • wczasy w Bułgarii,
 • w lipcu spotkanie z okazji 25 rocznicy powstania Stowarzyszenia,
 • wycieczka w Bieszczady we wrześniu,
 • spotkanie andrzejkowe w listopadzie,
 • w grudniu spotkanie opłatkowe,
 • w grudniu uroczyste zebranie noworoczne

Ponadto :

 • przyjęto i zaopiniowano 51 wniosków o pomoc finansową,
 • w siedmiu przypadkach wystąpiono o dofinansowanie organizowanych spotkań integracyjnych,
 • w każdy czwartek członkowie Zarządu pełnili dyżury w siedzibie Stowarzyszenia, przyjęto ogółem 320 osób,
 • przygotowano i wydano kronikę koła za 2014 r.,
 • prowadzono na bieżąco stronę internetową, wykorzystując ją jednocześnie jako źródło informacji dla członków o podejmowanych działaniach,
 • prezes Koła został w lipcu odznaczony srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji,
 • sekretarz Koła otrzymała Medal za działalność na rzecz Związków Zawodowych Policjantów,
 • wiceprezes rozpoczął działalność w Radzie Seniorów przy prezydencie miasta,
 • udzielano wszechstronnej pomocy chorym emerytom i rencistom w uzyskaniu pomocy,
 • odwiedzano w miejscu zamieszkania starszych i chorych emerytów,
 • zakupiono i wręczono 7 paczek świątecznych,
 • rok 2015 zamknięto liczbą 189 członków.