Ważniejsze dokonania

Ważniejsze dokonania

WAŻNIEJSZE DOKONANIA ZARZĄDU KOŁA W 2022 ROKU.

  • przyjęto 8 nowych członków, skreślono – zrezygnowały 4 osoby,
  • stan członków Koła na koniec roku – 158 osób,
  • składkę za miniony rok zapłaciło 100 % członków,
  • podczas dyżurów z różnymi sprawami zgłosiło się 196 członków,
  • z funduszu socjalnego na dofinansowanie przedsięwzięć Koła uzyskaliśmy 32.830 zł,
  • zorganizowaliśmy 5 spotkań integracyjnych w których łącznieuczestniczyło 226 osób,
  • z wczasów krajowych skorzystały 53 osoby, a z zagranicznych 40,
  • zaopiniowano i skierowano do Sekcji Socjalnej KWP w Łodzi skierowano 24 wnioski o zapomogi, dofinansowania do wypoczynku lub pogrzebu,
  • 23 członkom jubilatom kończącym 50, 60, 70, 80 i więcej lat przekazaliśmy dyplomy z życzeniami i gratulacjami,
  • zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które wybrało nowy Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną na  kolejną czteroletnią  kadencję.
Powrót na górę strony