Dzielnicowy bliżej nas

Dzielnicowy bliżej nas

Charakter wypełnianej misji przez dzielnicowego wskazuje na potrzebę utrzymywania bliskiego kontaktu ze społecznością, w szczególności w obsługiwanym rejonie służbowym, jak również z instytucjami zajmującymi się bezpośrednio i pośrednio bezpieczeństwem oraz porządkiem publicznym. Przybliżamy podstawowe zadania oraz rejony służbowe skierniewickich dzielnicowych.

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach od dawna dostrzegają potrzebę bliskiej współpracy z mieszkańcami.

Wspólne działanie i wymiana informacji musi wpłynąć na skuteczne zwalczanie i zapobieganie przestępstwom. Wierzymy, że przygotowana dla Państwa strona internetowa dzielnicowych spełnia oczekiwania i wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa nas wszystkich.

Dzielnicowy ma być policjantem "pierwszej linii" - ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem. Jego stała obecność w dzielnicy, współpraca ze społeczeństwem, samorządem i innymi podmiotami musi w niedalekiej przyszłości dać wymierny efekt w postaci zaktywizowania społeczeństwa do przeciwdziałania patologiom, a także włączenia do współpracy szeregu innych organizacji, instytucji i stowarzyszeń.

Dlatego też w Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach wprowadzane jest w życie szereg różnorodnych przedsięwzięć mających na celu ustanowienie statusu dzielnicowego, opracowanie konkretnych zadań do realizacji oraz wypromowanie dzielnicowego - jako policjanta przyjaznego społeczeństwu, służącemu mu pomocą.

Czynności wykonywane przez dzielnicowych

Zakres obowiązków dzielnicowego przewiduje między innymi:

- prowadzenie rozpoznania terenowego i osobowego.
- prowadzenie działań prewencyjnych z zakresu przeciwdziałania przestępczości i wykroczeniom, prewencji kryminalnej, wiktymologii i pomocy ofiarom przestępstw.

W celu określenia szczegółowych sposobów pełnienia służby przez dzielnicowych opracowano katalog czynności dzielnicowego. Zawiera on szczegółowe zadania dla dzielnicowych między innymi:

inspirowanie działań prewencyjno - profilaktycznych,
inicjowanie spotkań ze społeczeństwem, samorządem, dziećmi i młodzieżą - ukierunkowanych na zapobieganie przestępstw i wykroczeń, przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju patologiom społecznym,
informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, sposobach ich zapobiegania i zachowania się w sytuacjach zagrożenia,propagowanie w mediach pozytywnych postaw wobec ogólnie pojętego bezpieczeństwa,
popularyzowanie skutecznych form zabezpieczenia mienia, tworzenie lokalnych "koalicji na rzecz bezpieczeństwa", zapobieganie przemocy w rodzinie, pomoc dla ofiar przestępstw.

W Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach funkcjonują dwa Rewiry Dzielnicowych:

1. Rewir Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach

2. Rewir Dzielnicowych w Bolimowie  

 

Rewir Dzielnicowych

Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach,

96-100 Skierniewice,

ul. Jana III Sobieskiego 69.

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

st.asp. Hubert Sobieszek

tel. 47 843 11 83
 kom. 

e-mail: hubert.sobieszek@skierniewice.ld.policja.gov.pl

dzielnicowi obsługują:

- teren miasta Skierniewice  (rejony numer od 1 do 10)

- gminę Skierniewice  (rejon numer 11),

- gminę Godzianów  (rejon numer 18),

- gminę Głuchów  (rejon numer 14),

- gminę Maków  (rejon numer 16),

- gminę Lipce Reymontowskie  (rejon numer 17),

- gminę Słupia  (rejon numer 18),

          

Rewir Dzielnicowych w Bolimowie

 Wydziału Prewencji

Komendy Miejskiej Policji

w Skierniewicach,

99-417 Bolimów ul. Farna 6.

 

 Kierownik Rewiru 

 asp. Ewa Wastowska 
 tel.  47 843 19 99

fax: 47 844 5770

  tel. 601 364 231

 

 dzielnicowi obsługują:

- gminę Bolimów  (rejon numer 13),

- gminę Kowiesy  (rejon numer 15),

- gminę Nowy Kawęczyn  (rejon numer 12)

 

Powrót na górę strony