Dzielnicowy bliżej nas

Dzielnicowy bliżej nas

Charakter wypełnianej misji przez dzielnicowego wskazuje na potrzebę utrzymywania bliskiego kontaktu ze społecznością, w szczególności w obsługiwanym rejonie służbowym, jak również z instytucjami zajmującymi się bezpośrednio i pośrednio bezpieczeństwem oraz porządkiem publicznym. Przybliżamy podstawowe zadania oraz rejony służbowe skierniewickich dzielnicowych.

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach od dawna dostrzegają potrzebę bliskiej współpracy z mieszkańcami.

Wspólne działanie i wymiana informacji musi wpłynąć na skuteczne zwalczanie i zapobieganie przestępstwom. Wierzymy, że przygotowana dla Państwa strona internetowa dzielnicowych spełnia oczekiwania i wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa nas wszystkich.

Dzielnicowy ma być policjantem "pierwszej linii" - ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem. Jego stała obecność w dzielnicy, współpraca ze społeczeństwem, samorządem i innymi podmiotami musi w niedalekiej przyszłości dać wymierny efekt w postaci zaktywizowania społeczeństwa do przeciwdziałania patologiom, a także włączenia do współpracy szeregu innych organizacji, instytucji i stowarzyszeń.

Dlatego też w Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach wprowadzane jest w życie szereg różnorodnych przedsięwzięć mających na celu ustanowienie statusu dzielnicowego, opracowanie konkretnych zadań do realizacji oraz wypromowanie dzielnicowego - jako policjanta przyjaznego społeczeństwu, służącemu mu pomocą.

Czynności wykonywane przez dzielnicowych

Zakres obowiązków dzielnicowego przewiduje między innymi:

 • prowadzenie rozpoznania terenowego i osobowego.
 • prowadzenie działań prewencyjnych z zakresu przeciwdziałania przestępczości i wykroczeniom, prewencji kryminalnej, wiktymologii i pomocy ofiarom przestępstw.

W celu określenia szczegółowych sposobów pełnienia służby przez dzielnicowych opracowano katalog czynności dzielnicowego. Zawiera on szczegółowe zadania dla dzielnicowych między innymi:

 • inspirowanie działań prewencyjno - profilaktycznych,
 • inicjowanie spotkań ze społeczeństwem, samorządem, dziećmi i młodzieżą - ukierunkowanych na zapobieganie przestępstw i wykroczeń, przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju patologiom społecznym,
 • informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, sposobach ich zapobiegania i zachowania się w sytuacjach zagrożenia,propagowanie w mediach pozytywnych postaw wobec ogólnie pojętego bezpieczeństwa,
 • popularyzowanie skutecznych form zabezpieczenia mienia, tworzenie lokalnych "koalicji na rzecz bezpieczeństwa", zapobieganie przemocy w rodzinie, pomoc dla ofiar przestępstw.

W Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach funkcjonują dwa Rewiry Dzielnicowych:

 1. Rewir Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach,
 2. Rewir Dzielnicowych w Bolimowie,

I Rewir Dzielnicowych

Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach,

96-100 Skierniewice,

ulica Jana III Sobieskiego 69.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

aspirant sztabowy Hubert Sobieszek

telefon 47 843 11 83

e-mail: hubert.sobieszek@skierniewice.ld.policja.gov.pl

 

dzielnicowi obsługują:

 • teren miasta Skierniewice  (rejony numer od 1 do 10)

 

II Rewir Dzielnicowych

Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach,

96-100 Skierniewice,

ulica Jana III Sobieskiego 69.

Kierownik II Rewiru Dzielnicowych

starszy aspirant Ewa Wastowska

telefon 47 843 12 70

e-mail: ewa.wastowska@skierniewice.ld.policja.gov.pl

 

 • gminę Skierniewice  (rejon numer 11, 12),
 • gminę Nowy Kawęczyn  (rejon numer 13).
 • gminę Głuchów  (rejon numer 14),
 • gminę Kowiesy  (rejon numer 15),
 • gminę Maków  (rejon numer 16),
 • gminę Lipce Reymontowskie  (rejon numer 17),
 • gminę Godzianów  (rejon numer 18),
 • gminę Słupia  (rejon numer 18).

Posterunek Policji w Bolimowie

99-417 Bolimów ulica Zastodolna 9.

 Kierownik Posterunku Policji w Bolimowie

 młodszy aspirant Łukasz Kopia

 telefon 47 843-19-99

 dzielnicowi obsługują:

 • miasto Bolimów  (rejon numer 19),
 • gminę Bolimw (rejon numer 20)
Powrót na górę strony