Skierniewickie działania TIR - Informacje - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Informacje

Skierniewickie działania TIR

Policjanci skierniewickiej drogówki w dniu 6 i 7 kwietnia na autostradzie A-2 przeprowadzili działania TIR. W wyniku nadzoru nad ruchem pojazdów policjanci ujawnili 10 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami ciężarowymi niestosujący się do zakazów wyprzedzania.

W dniach 6 i 7 kwietnia 2021 r. policjanci skierniewickiej drogówki patrolowali podległy odcinek autostrady A-2 pod kątem nieprawidłowego wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe. Niemal na całym skierniewickim odcinku autostrady obowiązuje zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe wyrażony znakiem B-26. Wynikiem działań było zatrzymanie 10 kierujących pojazdami ciężarowymi, którzy niezastosowali się znaków zakazu. 
Kontrole tego rodzaju są w pełni uzasadnione z uwagi na tamowanie i utrudnianie ruchu na autostradach, a co za tym idzie tworzenie się zatorów drogowych. Tego rodzaju działania będą powtarzane sukcesywnie a kolejny wyznaczony termin to 13 kwiecień.