Nie jesteś na sprzedaż- Handel ludźmi - Informacje - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Informacje

Nie jesteś na sprzedaż- Handel ludźmi

Handel ludźmi to jedno z najbardziej okrutnych rodzajów przestępczości zorganizowanej. Ze względu na bardzo złożony charakter, jest to przestępstwo niezwykle trudne do wykrycia i udowodnienia.

Polska przez swoje położenie, jest jednocześnie krajem docelowym dla ofiar handlu ludźmi, krajem tranzytu osób przewożonych głównie na zachód Europy oraz krajem, w którym rekrutowani są Polacy wykorzystywani, przede wszystkim, w innych państwach Unii Europejskiej. Każdego roku, osoby wyjeżdżające z Polski w poszukiwaniu pracy i lepszego życia są wykorzystywane w pracy przymusowej, prostytucji, do popełniania przestępstw czy wyłudzania świadczeń socjalnych i kredytów przez różnego rodzaju grupy przestępcze.

 

Pamiętajmy, że ofiarą przestępstwa handlu ludźmi paść może każdy, szczególnie zagrożone są osoby poszukujące pracy za granicą. Przestępcy wabią potencjalne ofiary atrakcyjnymi ofertami pracy, wysokim wynagrodzeniem, dobrymi warunkami, gwarancją zakwaterowania.


 

RYZYKUJESZ JEŚLI:

 1. nie znasz języka kraju, do którego emigrujesz,

 2. godzisz się na uzależnienie od pracodawcy: „darmowy” przejazd, mieszkanie i „załatwienie” pracy,

 3. nie sprawdzasz oferty pracy przed wyjazdem,

 4. przyjmujesz pracę od obcego, który sam Cię zaczepił,

 5. decydujesz się na wyjazd w ciągu kilku dni.

SYGNAŁY ALARMOWE:

 • zabrali Ci dokumenty lub telefon, zmuszają Cię do ciężkiej pracy ponad siły,

 • zatrzymują większość lub całość wynagrodzenia dla siebie,

 • szantażują Cię rzekomym długiem – musisz pracować dopóki go nie spłacisz,

 • pobierają niejasne opłaty z twojego wynagrodzenia,

 • używają wobec Ciebie przemocy fizycznej lub psychicznej,

 • mieszkasz w poniżających warunkach,

 • kontrolują, jak spędzasz wolny czas,

 • wciąż obiecują, że warunki się poprawią i wypłacą Ci zaległe pieniądze.

PRZED WYJAZDEM DO PRACY:

 • sprawdź, kim jest Twój pracodawca i jakie posiada opinie,

 • nie podpisuj umowy, której nie rozumiesz,

 • porównaj, czy wynagrodzenie nie jest podejrzanie wysokie lub niskie,

 • weź ze sobą kontakty do polskich organizacji w kraju, do którego jedziesz,

 • ustal z bliskimi tajne hasło, którego użyjesz w razie zagrożenia.

 

Handel ludźmi to przestępstwo o globalnej skali, niewolnictwo XXI wieku i dramat wielu osób.

Jeżeli ty lub ktoś z twoich bliskich znalazł się w takiej sytuacji skontaktuj się z Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla ofiar handlu ludźmi pod nr telefonu (22) 628 01 20 lub powiadom Policję.