Informacje

Nie ułatwiaj życia Przestępcy- Utraciłeś Dokumenty- Zastrzeż je w Banku!

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Warto zadbać o to, aby ktoś kto wejdzie w posiadanie naszych dokumentów nie wykorzystał ich z korzyścią dla siebie, a ze stratą dla tych, którzy je utracili.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

  1. Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – zrobisz to swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami ( to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju, w wielu z nich nie trzeba mieć konta bankowego).

 

  1. Powiadomić Policję - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.

 

  1. Zawiadomić najbliższy organu gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Jakie dokumenty zastrzegać?

Najważniejsze są: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karta pobytu.

 

Dlaczego trzeba zastrzec utracone dokumenty?

Nie ma znaczenia, czy dokument skradziono czy zgubiono.

Jednego dnia zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem.

 

Do czego są wykorzystywane utracone dokumenty:

- wyłudzenia kredytów i pożyczek,

- wynajęcia mieszkań i pokoi hotelowych (unikanie opłat, kradzieże wyposażenia),

- kradzieże wypożyczonych samochodów lub innych rzeczy,

- zakładanie fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów i zwrotu podatków.

 

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.

Na podst. http://dokumentyzastrzezone.pl/