Informacje

Spotkanie w ramach odtworzenia Posterunku Policji w Kowiesach

26 lipca 2022 r. w Kowiesach odbyło się spotkanie Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach podinsp. Arkadiusza Knap z samorządowcami i mieszkańcami gminy Kowiesy, w zakresie możliwości odtworzenia Posterunku Policji w ramach projektu uspołeczniania działalności Policji.

26 lipca 2022 r.  Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach podinsp. Arkadiusz Knap wraz z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych w Bolimowie asp. Ewą Wastowską spotkali się z samorządowcami i mieszkańcami gminy Kowiesy w ramach jednego z filarów uspołecznienia działalności policyjnej, w którym przewiduje się między innymi odbudowa Posterunku Policji. Na spotkaniu mieszkańcom przedstawiono szczegółową analizę w zakresie zasadności przedstawionego projektu. Wynikiem spotkania była aprobata mieszkańców oraz lokalnego samorządu w zakresie powstania takiej struktury Policji na terenie gminy. Władze samorządowe podjęły wstępną deklarację, co do miejsca budowy Posterunku. 

Odtworzenie Posterunków Policji będzie tematem kolejnych spotkań z przedstawicielami gmin na terenie powiatu skierniewickiego. 

Powrót na górę strony