Informacje

POLICYJNE DZIAŁANIA "BEZPIECZNIE NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH"

Skierniewiccy policjanci ruchu drogowego przeprowadzili dwudniowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych, tym razem pod nazwą „Bezpiecznie na przejściu dla pieszych”. Głównym celem akcji było zapewnienie bezpieczeństwa osobom pieszym na oznakowanych przejściach dla pieszych. Funkcjonariusze wykorzystali kamery monitorując newralgiczne przejścia dla pieszych.

Mając na uwadze zagrożenie występujące na przejściach dla pieszych policjanci skierniewickiej drogówki w dniach 20 i 21 września 2022 roku przeprowadzili wzmożone kontrole kierujących pojazdami silnikowymio jak i rowerzystów. Działania ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Zasady ruchu pieszych i pojazdów szczegółowo opisują przepisy ruchu drogowego. Idealną byłaby sytuacja, gdyby wszyscy uczestnicy by się do nich bezwzględnie stosowali. Jednak rzeczywistość pokazuje niejednokrotnie, co innego. Fakt ten wynika nie tylko z zachowania samych pieszych, ale także rowerzystów i kierujących pojazdami mechanicznymi.

Funkcjonariusze wykorzystali sprzęt techniczny w postaci kamer rejestrujących zachowanie uczestników ruchu. Egzekwowali przestrzeganie przepisów związanych z ruchem pieszych i dyscyplinowali kierowców oraz użytkowników jednośladów, którzy nie respektowali ich pierwszeństwa. Policjanci stanowczo reagowali również na inne, negatywne zachowania na drogach.

Funkcjonariusze w  przeciągu dwóch dni działań ujawnili  69 wykroczeń popełnionych w ruchu drogowym. Dopuścili się ich w największej ilość kierowcy samochodów. Głównie przemieszczali się z nadmierną prędkością lub nieustępowali pierwszeństwa pieszym, ale ujawniono również 19 rowerzystów, którzy niestosowali się do zakazu jazdy wzdłuż po przejściach dla pieszych. 

Na uwagę zasługuje fakt, że po wprowadzeniu nowych przepisów nastąpiła duża zmiana w relacjach kierujący-pieszy. Policjanci obserwujący kierującyh zbliżających sie do przejscia dla pieszych zauważyli duża poprawę w tym zakresie. 

Policjanci przypominają, żę od 17 wrzesnia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy, które wprowadzają nowe zasady punktowania kierowców. W przypadkach wykroczeń popełnianych w rejonie przejść dla pieszych kierowcy mogą otrzymać 15 punktów karnych i 1500 zł. mandatu. Ponadto należy pamiętać, że w myśl nowych przepisów punkty karne będą aktywne na koncie kierowcy minimum 2 lata. 

 

Powrót na górę strony