Informacje

Uroczystość "Parnter Bezpieczeństwa 2023" w Skierniewicach

5 września 2023 roku w siedzibie Muzeum Historycznego Skierniewic odbyła się uroczystość „Partner Bezpieczeństwa 2023” zorganizowana w ramach współpracy Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach, Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Łodzi wraz z Zarządem Terenowym NSZZP w Skierniewicach oraz Muzeum Historycznego Skierniewic im. Jana Olszewskiego.

5 września 2023 roku o godz. 14:00  w Muzeum Historycznym Skierniewic rozpoczęła się uroczystość „Partner Bezpieczeństwa 2023”, którą zaszczyciło wielu znamienitych gości – przedstawicieli samorządu lokalnego, służb, inspekcji, instytucji i organizacji współpracujących na co dzień z Komendą Miejską Policji w Skierniewicach. Tytułem „Partnera Bezpieczeństwa 2023” uhonorowanych zostało 7 gości, a 3 skierniewickich policjantów otrzymało Medal 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów. Swoim przebiegiem uroczystość nawiązywała do obchodzonej w tym roku 104. rocznicy powołania Policji Państwowej, ale także pozwoliła na podziękowanie, w sposób szczególnie uroczysty, organizacjom i instytucjom – Partnerom – którzy współpracują z Komendą Miejską Policji w Skierniewicach w zakresie bezpieczeństwa.

Po przywitaniu gości, rozpoczął się wykład przygotowany przez Radosława Stefanka z Muzeum Historycznego Skierniewic na temat historii skierniewickiej Policji. Następnie Komendant Miejski Policji w Skierniewicach insp.Wojciech Dworak wraz z Przewodniczącym Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Łodzi podinsp. Krzysztofem Balcerem oraz  Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Skierniewicach sierż. sztab. Sebastianem Domagałą wręczyli ryngrafy honorujące tytułem „Partnera Bezpieczeństwa 2023” siedem osób: Prezydenta Miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdzyka, Starostę Skierniewickiego Mirosława Belinę, Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów Stanisława Linarta, Rektora Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach dr Elżbietę Stokowską-Zagdan, Dyrektora Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewic Justynę Łukasik, Prokuratora Rejonowego w Skierniewicach Magdalenę Hryniewicz-Rucińską złożony na ręce Zastępcy Prokuratora Rejonowego – Marzeny Jabłońskiej, Dyrektora Muzeum Historycznego Skierniewic Agatę Niedziółkę złożony na ręce p.o. Dyrektora Muzeum Anny Majdy-Baranowskiej. Wręczenie honorowych tytułów stanowiło podziękowanie za współpracę oraz wspieranie działalności Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Drugim niezwykle uroczystym punktem uroczystości, było wręczenie Medali 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów. Wyróżnionych zostało trzech funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach: mł. asp. Krzysztof Sobolewski, st.sierż. Artur Gadzinowski i sierż. Jakub Kosiorek. Uhonorowania Medalem nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów dokonali Przewodniczący Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Łodzi podinsp. Krzysztof Balcer oraz  Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZP w Skierniewicach sierż. sztab. Sebastian Domagała. Na zakończenie tej części uroczystości Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk w swoim przemówieniu złożył wyrazy uznania dla pracy skierniewickich policjantów.

Niewątpliwie atrakcyjnym i uświetniającym wydarzenie punktem, był  zamykający je koncert muzyków z Nieetatowej Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, złożonej z 19 funkcjonariuszy, którzy na co dzień pełnią służbę w różnych jednostkach z terenu całego województwa łódzkiego. Podziękowania za przybycie i koncert złożył policjantom Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdzyk.

„Partner Bezpieczeństwa 2023” to pierwsza tego typu uroczystość zorganizowana w Skierniewicach, ale z pewnością nie ostatnia. Komenda Miejska Policji w Skierniewicach na co dzień współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, a wspólne wysiłki zdecydowanie mają wpływ na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organizacja wydarzenia stanowiła swego rodzaju podziękowanie za tę współpracę, a kolejne lata z pewnością przyniosą kolejne uhonorowania. Dziękujemy za obecność wszystkim gościom, a policjantom gratujemy nadanych medali.

aspirant Justyna Florczak-Mikina

 

 • telewizor wyświetlający napis "Partner Bezpieczeństwa 2023" oraz logo skierniewickiej policji, związków zawodowych policjantów oraz skierniewickiego muzeum.
 • policjantka przy mównicy.
 • mężczyzna przy mównicy.
 • goście uroczystości siedzący w rzędach widowni.
 • goście uroczystości siedzący w rzędach widowni.
 • komendant przy mównicy.
 • komendant przy mównicy, w tle policjanci.
 • lektor przy mównicy, w tle policjanci.
 • Komendant podczas wręczania podziękowania prezydentowi.
 • Komendant podczas wręczania podziękowania prezydentowi.
 • Komendant podczas wręczania podziękowania staroście.
 • Komendant podczas wręczania podziękowania staroście .
 • Komendant podczas wręczania podziękowania burmistrzowi.
 • Komendant podczas wręczania podziękowania burmistrzowi.
 • Komendant podczas wręczania podziękowania rektor uczelni.
 • Komendant podczas wręczania podziękowania rektor uczelni.
 • Komendant podczas wręczania podziękowania dyrektor stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • Komendant podczas wręczania podziękowania dyrektor stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • Komendant podczas wręczania podziękowania na ręce przedstawicielki prokuratury.
 • Komendant podczas wręczania podziękowania na ręce przestawicielki muzeum skierniewickiego.
 • Przewodniczący łodzkich związków zawodowych Policji przy mównicy.
 • policjanci otrzymują nadane medale.
 • policjanci otrzymują nadane medale.
 • policjanci otrzymują nadane medale.
 • grono wyróżnionych podczas uroczystości osób oraz wręczający wyróżnienia.
 • prezydent przy mównicy.
 • muzycy Nieetatowej Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w trakcie koncertowania.
 • muzycy Nieetatowej Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w trakcie koncertowania.
 • muzycy Nieetatowej Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w trakcie koncertowania.
 • muzycy Nieetatowej Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w trakcie koncertowania.
 • muzycy Nieetatowej Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w trakcie koncertowania.
 • goście uroczystości na widowni.
 • 6 policjantów, w tle wystawa skierniewickiego muzeum.
Powrót na górę strony