Informacje

Apelujemy o szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych!

Policjanci apelują i przypominają o zachowaniu szczególnych środków ostrożności podczas przejeżdżania przez przejazdy kolejowe. Zawsze przed wjazdem na tory upewnij się czy nie zbliża się pociąg niezależnie czy przejazd jest strzeżony rogatkami czy też nie. Za niezastosowanie się sygnalizacji świetlnej sprawca wykroczenia podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2000 złotych.

Wypadki, do których dochodzi na przejazdach kolejowych zazwyczaj związane są z błędami popełnianymi przez kierowcę, rowerzystę czy pieszego. Żaden z wspomnianych uczestników ruchu drogowego nie ma szans z rozpędzonym składem kolejowym. Biorąc pod uwagę konsekwencje związane ze zderzeniem z pociągiem zachowanie szczególnej ostrożności powinno być priorytetem. Niestety w wielu przypadkach kierujących oraz pieszych gubi pośpiech, roztargnienie a nierzadko brawura. Ważne jest aby pamiętać, że te kilka sekund, które chcemy zaoszczędzić nie zwalniając przy przejeździe kolejowym może kosztować nas zdrowie a nawet życie.

W myśl przepisów kierowca ma obowiązek prowadzić pojazd z prędkością umożliwiającą zatrzymanie w bezpiecznym miejscu, jeśli zbliża się pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

Przypominamy! Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • objeżdżania opuszczonych zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Osoba niestosując się do opisanych przepisów podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2000 złotych. Jeśli w ciągu dwóch lat osoba popełni jeszcze raz to samo samego wykroczenie, kierowca zapłaci podwójną karę, czyli 4000 zł. Warto nadmienić, że w przypadku, kiedy sprawa wykroczenia trafi do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30000 zł.

Pamiętajmy, że to od zachowania samych kierujących i pieszych zależy w głównej mierze ich bezpieczeństwo na drogach! Zbliżasz się do przejazdu kolejowego? Zachowaj ostrożność, zatrzymaj się, rozejrzyj i żyj!

starszy sierżant Aneta Placek-Nowak

Film lv_0_20231120113517.mp4

Opis filmu: Przejazd kolejowy z zamykającymi się rogatkami, przejeżdżający pociąg pośpieszny, w zakończeniu logo skierniewickiej policji z napisem zatrzymaj się i żyj na tle zamykających się rogatek.

Pobierz plik lv_0_20231120113517.mp4 (format mp4 - rozmiar 9.2 MB)

Pliki do pobrania

  • 37.93 KB
    Logo policji na tle zamykających się rogatek.
Powrót na górę strony