Informacje

Pierwszy etap rekrutacji

Jak wygląda pierwszy etap rekrutacji do służby do policji? Gdzie możemy znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania oraz jak zacząć postępowanie kwalifikacyjne? Przygotowaliśmy dla Was zbiór najważniejszych informacji dotyczących pierwszych kroków związanych z aplikacją dokumentów i rozpoczęcia rekrutacji do służby.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata dokumentów. Stosowną dokumentację możesz złożyć w Wydziale Kadr i Szkoleń w Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Ponadto w każdy w czwartek czekamy na Was do godziny 17:30. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie, jesteśmy dostępni dla kandydatów pod numerem telefonu: 47 843 12 36. Aby rozpocząć rekrutację potrzebujesz poniższych dokumentów:

  • podanie o przyjęcie do służby,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji,
  • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
  • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
  • kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
  • kopie w postaci papierowej innych dokumentów jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Formularze kwestionariusza osobowego oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego są dostępne na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (pobierz formularz ►)

Po złożeniu dokumentów, komórka organizacyjna do spraw doboru do służby, nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny oraz dokonuje ich oceny pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby podlega sprawdzeniu w dostępnych Policji ewidencjach, rejestrach i kartotekach

W ten sposób pierwszy etap rekrutacji masz już za sobą, teraz czekasz aż zadzwoni Twój telefon z informacją o wyznaczonym terminie, w którym podejdziesz do testu sprawności i testu wiedzy ogólnej! 

starszy sierżant Aneta Plack-Nowak

Powrót na górę strony