Informacje

I TURNIEJ STRZELECKI O PUCHAR WIOSNY

22 marca 2024 roku w Zespole Szkół w Bolimowie odbył się I Turniej Strzelecki o Puchar Wiosny. Celem turnieju była popularyzacja wśród uczniów strzelectwa sportowego i doskonalenie umiejętności strzeleckich w oparciu o nowoczesny system treningowy. Bezpieczne posługiwanie się bronią, przy wykorzystaniu replik broni wyposażonych w urządzenia laserowe pozwala rywalizować w sposób maksymalnie odzwierciedlający warunki naturalne. Ważnym elementem byłą również integracja środowisk szkolnych.

Organizatorem i pomysłodawcą turnieju był Komendant Miejski Policji w Skierniewicach. Gospodarzem wydarzenia był Zespół Szkół w Bolimowie, który udostępnił wirtualną strzelnicę, co było możliwe dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Lili Popłońskiej oraz nauczycielowi Tomaszowi Rochmińskiemu, który przez wiele lat był funkcjonariuszem w Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach. Naszymi patronami był Prezydent Miasta Skierniewice, Burmistrz Miasta Bolimów oraz Starosta Powiatu Skierniewickiego.

W I Turnieju o Puchar Wiosny udział wzięły 4 szkoły z terenu miasta oraz powiatu skierniewickiego. Czteroosobowe zespoły współzawodniczyły ze sobą w strzelaniu z repliki broni długiej - HK 416. Zadaniem maturzystów było strzelić jak najcelniej z trzech pozycji strzeleckich, a prócz kategorii grupowej uczniowie mieli szansę wziąć udział w konkursie indywidualnym, który wyłonił uczniów z największą ilością punktów. Rywalizacja była na bardzo wysokim poziomie, nie zabrakło emocji i dużego zaangażowania nie tylko ze strony młodzieży, ale również nauczycieli, którzy towarzyszyli uczestnikom turnieju. Klasyfikacja końcowa szkół, które wzięły udział w zawodach:

1 miejsce Zespół Szkół w Bolimowie

2 miejsce Zespół Szkół Zawodowych numer 2 w Skierniewicach

3 miejsce Zespół Szkół Zawodowych numer 1 w Skierniewicach

4 miejsce Zespół Szkół numer 4 w Skierniewicach

Wszystkim nauczycielom oraz uczniom, którzy wzięli udział w I Turnieju Strzeleckim o Puchar Wiosny serdecznie dziękujemy oraz gratulujemy zaangażowania i osiągniętych wyników. Dla wielu z uczestników to był debiut ze strzelaniem, ale po dzisiejszym dniu mamy pewność, że nie był to ich ostatni raz na strzelnicy.

Na zakończenie wszyscy zaproszeni goście wspólnie stwierdzili, że dzisiejszy konkurs będzie towarzyszył naszym uczniom w każdym następnym roku na powitanie wiosny.

Starszy sierżant Aneta Placek-Nowak

 

  • Uczniowie strzelający z długiej broni do tarczy.
  • Początek turnieju, przywitanie uczniów i opiekunów.
  • Uczniowie na rozpoczęciu Turnieju.
  • Nauczyciel tłumaczy budowę broni oraz wyjaśnia zasady turnieju.
  • Uczniowie strzelający z pozycji klęczącej.
  • Uczniowie strzelający z pozycji leżącej.
  • Uczniowie czekający na rozstrzygnięcie turnieju.
  • Starosta skierniewicki wręczający puchar wygranym.
  • Zdjęcie grupowe wszystkich uczestników turnieju.
Powrót na górę strony