Informacje

Dni otwarte w Zespole Szkół numer 4

Policjanci wraz z klasą mundurową Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach w ramach Dni Otwartych szkoły zachęcali ósmoklasistów szkół podstawowych do wybrania oferty edukacyjnej o profilu mundurowym, a tym samym być może w przyszłości wyboru zawodu policjanta.

Dni Otwarte to najlepsza okazja do zapoznania się z bogatą i różnorodną ofertą szkoły, z nauczycielami, a także warunkami, jakie placówka oferuje dla swoich uczniów. To również doskonała okazja do promowania zawodu policjanta. 26 marca 2024 roku, funkcjonariusze skierniewickiej komendy wraz z klasą mundurową Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach w ramach Dni Otwartych szkoły zachęcali uczniów do wybrania oferty edukacyjnej o profilu mundurowym, a tym samym być może w przyszłości wyboru zawodu policjanta. Stoisko mundurowych cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Młodzież dowiedziała się o wymaganiach stawianych przed kandydatami, którzy chcą wstąpić w szeregi Policji, gdzie należy złożyć odpowiednie dokumenty, a także jak wygląda proces postępowania kwalifikacyjnego. Odwiedzający szkołę mogli również obejrzeć pokaz z obezwładniania napastnika i użycia środków przymusu bezpośredniego, który przeprowadził funkcjonariusz będący również instruktorem taktyk i technik interwencji oraz nauczycielem w powyższej szkole.

Dni otwarte w ZS nr 4 pokazały, że wiele młodych osób myśli o podjęciu kształcenia w klasie o profilu mundurowym. Czas pokaże, czy w przyszłości karierę zawodową zwiążą z policyjnym mundurem.

starszy sierżant Aneta Placek-Nowak

  • Pokaz użycia pałki służbowej.
  • Policjant wraz z uczniami w trakcie prowadzenia zajęć pokazowych.
  • Policjanci pokazujący jak wygląda obezwładnianie.
  • Młodzież z klasy mundurowej przymierzająca policyjny strój.
  • Policjant podczas rozmowy z młodzieżą, opowiadający o służbie w policji.
  • Instruktor taktyki i technik interwencji pokonujący tor przeszkód.
Powrót na górę strony