Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Miejski Policji w Skierniewicach

mł. insp. Wojciech Dworak

 

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach

mł. insp. mgr Monika Hurko-Nesterowicz