Elektroniczna Skrzynka Podawcza KMP w Skierniewicach

 

Komenda Miejska Policji w Skierniewiach posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionych za pomocą Profilu Zaufanego (PZ).

Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach :
•    Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
•    Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres komendant@skierniewice.ld.policja.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
•    Złożenie dokumentów w godzinach 8.00-16.00 w Punkcie Obsługi Interesanta KMP w Skierniewicach, ul. Jana III Sobieskiego 69 na następujących nośnikach danych:
a)    Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
b)    Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
2) Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach
•    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
•    Akceptowalne formaty załączników to:
a)    DOC, RTF
b)    ODS, ODT
c)    XLS
d)    CSV
e)    TXT
f)     JPG
g)    PDF
h)    ZIP
•    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
•    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Powrót na górę strony