Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 Łukasz Szczerbakowicz, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl