PRAWA CZŁOWIEKA - Prewencja - Komenda Miejska Policji w Skierniewicach

PRAWA CZŁOWIEKA

"Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka". (Art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji)